You, the petitioner

Geen bebouwing in de Meridiaan

497 signatures

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens een flink gedeelte van het enige stadspark van Almere Buiten te bebouwen. Niet met recreatieve voorzieningen, maar met woningbouw in het dure segment. Zo zijn er ondermeer dure villas, een hoogbouw-appartementencomplex en woontorens in de plannen meegenomen.

Petition

We

gebruikers van de Meridiaan in Almere Buiten,

 

establish that:

dat ons gebruik van de Meridiaan bedreigd wordt door het voornemen van het College van Burgemeester en Wethouders om het enige stadspark van Almere Buiten te bebouwen. dat het hierbij gaat om dure villas, een hoogbouw-appartementencomplex en woontorens en dat door deze woningbouw de huidige gebruikswaarde van het park ernstig wordt aangetast. dat het College van mening is dat investeringen in de Meridiaan gefinancierd moeten worden vanuit het gebied zelf,

 

and request

om af te zien van woningbouw in de Meridiaan. Om het verlies van groene ruimte in onze directe leefomgeving te voorkomen. Om het woongenot van 60.000 bewoners van Almere Buiten te behouden. Om de kwaliteitsimpuls in de Meridiaan niet te financieren door woningbouw in de Meridiaan. Om te zorgen voor een andere financiering voor de kwaliteitsimpuls in de Meridiaan.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2009-01-22 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Maurice de Zwart 
Organisation:
gebruikers van de Meridiaan in Almere Buiten, 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie voor behoud groenzone in Almere

De Almeerse petitie tegen bebouwing in de groenzone 'de Meridiaan' gaat een extra ronde door om extra handtekeningen te verzamelen. Voor 17 mei moeten de handtekeningen verzameld zijn.

+Read more...

Nu zijn er al 356 ondertekeningen verzameld. Dat is voor een lokale petitie verhoudingsgewijs veel, maar dat wil de stichting Groenbehoud graag nog wat ophogen.

Zie ook Omroep Flevoland hierover.

2008-03-19

Eerste petitie uit Almere

De gemeente Almere riep recent op petities te starten en zo geschiedde.

De Stichting Groenbehoud Almere heeft een petitie gestart tegen het bebouwen van een stuk groen met de naam 'Meridiaan' in Almere.

Dit heeft ook weer aandacht getrokken in de lokale pers, zoals bij Almeernieuws.nl en Omroep Flevoland

In de eerste week trok de petitie al meer dan honderd ondertekenaars en daarmee kwam ook het totaal aantal ondertekeningen op petities.nl sinds de oprichting twee jaar geleden over de 20000 grens.

+Read more...

webmaster@petities.nl (ReindeR Rustema)

2007-10-22