U, de petitionaris
Img 0561

Geen bebouwde eilanden in het Veerse Meer nu en in de toekomst

16.013 ondertekeningen

Een nieuw plan van de gemeente Noord-Beveland om in het Veerse Meer een eiland aan te leggen met een hotel, restaurant, villa's en bungalows. Wij zijn daar tegen omdat daarmee de publieke ruimte van het Veerse meer weer beperkt wordt. Het kan toch niet zo zijn dat een gemeente van 7000 inwoners zulke vergaande beslissingen neemt die indruisen tegen de gevoelens van heel veel Zeeuwen.

Petitie

Wij

Ondertekenaars van de petitie en Inwoners van de provincie Zeeland en andere belanghebbenden

 

constateren dat:

Dat de gemeente Noord-Beveland voornemens is om in te stemmen met de aanleg en ontwikkeling van een recreatief eiland in het Veerse Meer, waardoor de publieke ruimte en belangrijke natuurwaarden beperkt worden.

 

en verzoeken

U om af te zien van het faciliteren van het ontwikkelen van een eiland in het Veerse Meer op het grondgebied van de gemeente Noord-Beveland nu en in de toekomst.

Het antwoord

Zeeuwse Lagune definitief van de baan

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland definitief nee gezegd tegen het plan om 4 eilanden met hotel restaurant appartementen en villa’s bij de Veerse Dam aan te leggen. Dankzij de inzet van de ondertekenaars van de petitie, actievoerders bij het gemeentehuis, politieke en maatschappelijke en natuurorganisaties is dit gestopt. Ook een dank voor de NBB, NB7, PVDA, SGP en CDA in de Raad die tegen gestemd hebben. De VVD en BEN waren voor. De Kustvisie Zeeland wordt volgende week ondertekent, maar wij blijven waakzaam, met name ook naar de oevers van ons mooie Veerse Meer, Oosterschelde en Westerschelde!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Noord-Beveland 
Petitieloket:
Einddatum:
01-02-2018 
Antwoord verwacht:
01-03-2018 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Jan Kollaart 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Er komt geen bebouwd eiland in het Veerse Meer

In de gemeenteraadsvergadering van 8 december 2016 hebben alle fracties tegen de anterieure overeenkomst voor initiatief Zeeuwse Lagune B.V. gestemd, agendapunt 5.

In de stemverklaringen van de VVD, CDA en SGP werden als overwegingen genoemd:

  • de inhoud van het document op rijksniveau inzake het sluiten het kustpact,
  • het document, op provinciaal niveau inzake het vaststellen van de kustvisie (...)
  • de gewijzigde verordening, ruimte provincie Zeeland (...)
  • de petitie tegen bebouwde eilanden in het Veerse Meer (...)
  • de ingebrachte zienswijzen door insprekers,
  • de discussie in de raad daaromtrent

De VVD-fractie merkt op:

"Een meerderheid alleen is niet voldoende om dit tot een goed einde te brengen.

+Lees meer...

Ook deze fractie kan luisteren."

De zeven stemverklaringen van de 13 raadsleden van de VVD, CDA, SGP, Betrokken Noord-Beveland, het Noord-Bevelands Belang, NB7 en de PvdA kunt u terugluisteren.

Bronnen: http://player.companywebcast.com/gemeentenoordbeveland/20161208_1/nl/player?start=e092da18-d79d-4af8-8171-fa71ff88ccba en http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/gemeenteraad-noord-beveland-stemt-plan-vakantie-eiland-in-veerse-meer-weg-1.6721070

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

We hebben met z'n allen een geweldig resultaat behaald. Noord-Beveland ziet af van de bouw van een schiereiland. Dank allemaal!

Ik help nu ook de petitie tegen het Brouwerseiland, dus ga naar stopbrouwerseiland.petities.nl en teken.

Als u op uw persoonlijke pagina aangeeft zichtbaar te willen zijn als ondertekenaar (desnoods alleen met uw initialen) en u aanvinkt e-mails over de petitie te willen ontvangen dan bent u bereikbaar per e-mail als daar in de toekomst reden voor is. Anders worden uw gegevens gewist!

Met vriendelijke groeten

Jan Kollaart

21-12-2016

Teken ook de petitie Stop Brouwerseiland

We hebben met z'n allen een geweldig resultaat behaald. Ik help nu ook de petitie tegen het Brouwerseiland, dus ga naar stopbrouwerseiland.petities.nl en tekenen.

19-12-2016

Gemeente Noord-Beveland stemt unaniem tegen schiereiland

Vanavond heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland unaniem tegen het schiereiland in het Veerse Meer gestemd. Ik wil bij deze alle ondertekenaars bedanken, de petitie heeft zeker geholpen, het toont aan dat de politiek toch gevoelig is voor maatschappelijke druk en boze burgers.

+Lees meer...

De democratie heeft gewonnen. Het is ook een stimulans voor andere groepen die nog vechten tegen plannen om onze publieke ruimte te beperken, zoals het Nollebos en Brouwerseiland. Ga door met de strijd, voer de druk op, Twitter, Facebook enz. Nu zult u misschien zeggen o, dan hoef ik niet meer te tekenen, toch wel, de petitie blijft nog tot 1-2-2017 open staan. Ik blijf Noord-Beveland nog even volgen.

08-12-2016