You, the petitioner
Picture 1

Geen 3 mega-windturbines extra in onze polder, 1 dorpsmolen voor Ossendrecht

379 signatures

Met deze petitie roepen we de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht en Eneco op om ook windturbine 17 te schrappen en terug te gaan naar het oorspronkelijke plan met 1 turbine in Woensdrecht (WT15) - “dorpsmolen”. Dit besluit moet zorgvuldig genomen worden met inachtneming van de belangen van de omwonenden alsmede het milieu.

Petition

We

Windstil Ossendrecht en alle Ossendrechtenaren die het woongenot zien afbrokkelen

 

observe

  • Dat met windpark Kabeljauwbeek en de reeds vergunde zonneparken al ruimschoots wordt voldaan aan de energie-opgave voor 2030, zoals vastgelegd in de RES West Brabant, en dat nieuwe turbines dus niet nodig zijn;
  • Dat nieuwe en hogere turbines de leefomgeving van mens en dier aantasten door:
    • geluidshinder
    • slagschaduw
    • lichtoverlast ’s nachts
    • bedreiging vogels en vleermuizen

 

and request

om terug te gaan naar het oorspronkelijke plan van 16 turbines waarvan een in gemeente Woensdrecht en om de bewoners van Ossendrecht de mogelijkheid te bieden samen voor 50% eigenaar van deze “Ossendrechtse” molen te laten zijn.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Reimerswaal 
Petition desk:
Closing date:
2021-07-02 
Lead petitioner:
Olga Jansz 
Organisation:
WINDSTIL Ossendrecht 

History

Signatures

Updates

Inmiddels is er weer een turbine geschrapt, maar we willen meer!

Van de geplande 19 turbines zijn er inmiddels 3 geschrapt, maar staan er nog steeds 2 in gemeente Woensdrecht (bij Ossendrecht). Wij willen dat ook WT 17,die te dicht bij het dorp staat, wordt geschrapt.

+Read more...

Hierdoor zou het plan in totaal nog 15 molens bevatten (14 in Reimerswaal en 1 in Ossendrecht)

2021-06-29