You, the petitioner
Fotos website speerpunten meer invloed

Geef Utrechters méér invloed

996 signatures

Je praat mee, maar wordt niet gehoord. Je wil met buren een eigen idee/plan uitwerken, maar die ruimte geeft de gemeente niet. Zo verliezen Utrechters het vertrouwen in overheid én politiek. Dat moet anders. Bij gemeentelijke projecten verdienen bewoners, gebruikers en buurtondernemers méér invloed.

  • Vult u na het bevestigen van uw ondertekening ook uw adres en geboortedatum in? Dat blijft onzichtbaar, maar zonder telt uw steun niet mee voor de 'burgeragendering' (of het 'burgerinitiatief')

Petition

We

kiesgerechtigde Utrechters, waarvan velen zonder effect een petitie bij de gemeente hebben ingediend

 

observe

  • dat de gemeente te vaak en onterecht wensen, initiatieven en voorstellen van Utrechters negeert bij de aanpak van gemeentelijke projecten;
  • dat Utrechters nu jaarlijks meer dan ca. 20-30 petities en burgervoorstellen indienen en er écht te weinig door de gemeente mee wordt gedaan;
  • dat de gemeente bij een project nu over alles beslist en Utrechters soms adviseren en dit geen recht doet aan het eigenaarschap en de deskundigheid in de buurt.

 

and request

de gemeenteraad van Utrecht

  • bij gemeentelijke projecten altijd eerst met belanghebbende Utrechters als gelijkwaardige gesprekspartners om de tafel te gaan, daarna pas met marktpartijen;
  • met hen alle informatie transparant te delen, net als met marktpartijen;
  • hen het recht te geven voorstellen in te dienen die in het project gelijkwaardig worden onderzocht én
  • aan te geven waar in het project de Utrechters wél een beslissende stem hebben.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2021-10-05 
Lead petitioner:
Gert Dijkstra 
Organisation:
EenUtrecht 
Website:

History

Signatures

Updates

Geef Utrechters méér invloed staat in de krant

Afgelopen zaterdag d.d. 17 juli 2021 staat onze opiniebijdrage in het AD Utrechts Nieuwsblad.

+Read more...

Ondertussen hebben al meer dan 530 Utrechters de petitie ‘Geef Utrechters méér invloed‘ ondertekend. Begin oktober willen we de petitie gaan indienen en omdat we al ruim boven de 250 handtekeningen zitten moet de gemeenteraad er als burgerinitiatief dit najaar over gaan stemmen.

2021-07-19