You, the petitioner

Geef kunstenaars tijdelijke uitkering met behoud kunstenaarschap

743 signatures

De makers van kunst kunnen sinds de afschaffing van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (Wwik) nergens meer met behoud van hun kunstenaarschap een beroep op een uitkering doen. Er moet een initiatiefwet komen die de positieve elementen van de Wwik onderbrengt in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Petition

We

kunstenaars, kunstliefhebbers, kunstgerelateerde organisaties en allen die deze petitie ondersteunen

 

establish that:

dat er geen vangnet meer is voor professionele kunstenaars, omdat de bijstand en het Bbz niet zijn ingericht op de kunstenaar

dat de Tweede Kamer de staatssecretaris, via de aangenomen motie Peters, heeft verzocht te onderzoeken op welke manier de effectieve elementen van de Wwik kunnen worden toegevoegd aan het Bbz

dat de staatssecretaris heeft toegezegd dit onderzoek in mei te presenteren

dat deze belofte nog steeds niet is waargemaakt

 

and request

de Tweede Kamer alles in het werk te stellen om een initiatiefwet te ondersteunen die conform de motie Peters cs (Kamerstuk 32701 nr. 18)(jonge)(zelfstandige) kunstenaars in staat stelt om hun creatief vermogen in te zetten ten einde met een al dan niet gemengde beroepspraktijk hun weg te vinden naar een renderende bedrijfsvoering.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-10-31 
Answer expected:
2017-11-09 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
-- 
Organisation:
Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) 
Website:

History

Signatures

Updates

Uitgebreidere inleiding

De makers van kunst kunnen sinds de afschaffing van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (Wwik) nergens meer met behoud van hun kunstenaarschap een beroep op een uitkering doen. Er moet een initiatiefwet komen die de positieve elementen van de Wwik onderbrengt in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Tijdens de afschaffing van de Wwik hebben de kamerleden Peters (GroenLinks) en Azmani (VVD) een motie ingediend.

+Read more...

Deze motie stelt voor om te onderzoeken of de succesvolle elementen uit de Wwik in het Bbz ondergebracht kunnen worden. De motie is indertijd aangenomen. Staatssecretaris van Sociale Zaken, De Krom heeft hierop geantwoord dat hij het zou onderzoeken en in mei 2012 met een rapport zou komen. Dit rapport is nog steeds niet gepresenteerd.  In de discussie in de Eerste Kamer is steeds naar deze motie is verwezen. Diverse partijen, die helaas geen meerderheid haalden, waren van mening dat de afschaffing van de Wwik uitgesteld moest worden tot dit rapport er was.  Door middel van deze petitie wil de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK de Tweede Kamer verzoeken tot een initiatiefwet te komen waarbij deze succesvolle elementen van de Wwik in het Bbz zijn opgenomen.

Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK)
2012-08-28