You, the petitioner

Geef de zwangere een stem in de geboortezorg

7,038 signatures

Aan alle zwangeren/vrouwen/mannen/mensen, in alle stilte wordt de geboortezorg ingrijpend op de schop genomen, zonder dat dit jullie wordt verteld. Dit heeft grote gevolgen voor de vrijheid en veiligheid van zwangeren en hun kinderen.

Wij laten de minister weten het hier volstrekt mee oneens te zijn. Wij willen de garantie dat de zorg aangepast wordt aan de behoeften van de vrouw, in plaats van andersom. De cliënt centraal, maar dan echt!

Petition

We

Alle vrouwen die stáán voor recht op eigen beschikking over lichaam en kind(eren)!

 

observe

Het recht op het maken van autonome keuzes is van groot belang, juist voor aanstaande moeders. Hen onder druk zetten met angst voor risico's voor hun ongeboren kind is on-ethisch en contraproductief. Bovendien is het nut van toegenomen controle niet bewezen. Wél is bewezen dat het leidt tot meer onnodige ingrepen bij de moeder. Vrouwen zijn verantwoordelijker dan veel zorgverleners denken. Hier moet naar worden geluisterd!

 

and request

Garanderen dat wettelijk gezien de eindverantwoordelijkheid voor het welzijn van haarzelf én haar kind bij de moeder ligt. Garanderen dat vrouwen een eerlijke keus krijgen als het gaat om plaats van bevalling, waarbij vrouwen zelf stem krijgen over het afwegen van risico's. Garantie dat zorgverleners de organisatie van de zorg aanpassen aan de behoeften van de vrouw, in plaats van andersom. De cliënt centraal, maar dan echt!

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2014-06-10 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Zwangeren en moeders van Nederland 
Website:

History

Signatures