You, the petitioner
Vrouw aan zuurstof kl

Geef de ouderenzorg zuurstof - draai de kortingen terug

36,978 signatures

Als organisaties in de ouderenzorg slaan wij alarm. In 2024 komen wij zonder actie van de Tweede Kamer en het ministerie van VWS in grote financiële problemen. Teken deze petitie en help ons de politiek ervan te overtuigen de ouderenzorg meer zuurstof te geven!

Hardere acties en het ondertekenen van deze petitie zijn echt nodig, de minister lijkt de ernst van de situatie niet te zien.

Petition

We

Medewerkers, cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, familieleden en bestuurders in de ouderenzorg

 

establish that:

  • Dat het tijd kost ons allemaal klaar te maken voor een toekomst met veel meer ouderen en veel minder handen aan het bed.
  • Die tijd is er niet, een financiële ramp in de ouderenzorg is aanstaande.
  • Diverse kortingen leiden binnenkort tot grote gaten in de bedrijfsvoering van vele ouderenzorgorganisaties.
  • Minder geld voor vastgoed, kortingen op het macrobudget, hogere uitgaven voor energie en looneisen van 13% waar geen tijdige compensatie voor komt.

 

and request

Minister Helder van Langdurige Zorg die desastreuse kortingen van tafel te krijgen.

En zo te zorgen voor meer zuurstof voor onze sector in plaats van het mes op de keel.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2023-12-31 
Lead petitioner:
Roeli Mossel 
Organisation:
Namens 27 Noordelijke ouderenzorgorganisatie die het voortouw nemen om steun te mobiliseren voor het van tafel krijgen van de financiële kortingen. 
Website:

History

Signatures

Updates

Meer is nodig na Prinsjesdag voor behoud ouderenzorg

De NRC bericht in aanloop naar Prinsjesdag over de inhoud van de begrotingsplannen van het ministerie van VWS. Een deel van de financiële kortingen voor 2024 lijkt van de baan.

+Read more...

Een kaalslag in de sector wordt daarmee echter niet voorkomen. Meer is nodig om de ouderenzorg echt zuurstof te geven in 2024.

“We zien een voorzichtige positieve ontwikkeling”, aldus Roeli Mossel van de NNCZ. “Het niet door laten gaan van een deel van de financiële kortingen lost ongeveer een kwart van de problemen voor 2024 op. Dat is positief, maar is nog onvoldoende. Een groot deel van de organisaties komt nog steeds in de problemen met de resterende financiële vraagstukken. We zijn er dus nog lang niet”.

Gestegen lonen Het is positief dat de acties van vele ouderenzorgorganisaties en medewerkers de Tweede Kamer heeft wakker geschud. Er lijkt meer begrip voor de problemen in de sector en bereidheid om naar oplossingen te zoeken. Roeli Mossel: “Het grootste probleem is dat door de nieuwe cao, lonen (terecht) gestegen zijn, waardoor kosten voor organisaties sterk oplopen. En die worden niet of nauwelijks gecompenseerd. Over die compensatie hoor je nog niets en dat is wel zorgwekkend. Het vormt ongeveer de helft van de voorspelde tekorten voor 2024”.

Meer is nodig Het terugdraaien van enkele kortingen is een duidelijk signaal, de zorgen voor de ouderenzorg zijn er niet mee weg genomen. Roeli Mossel: “Duidelijkheid krijgen over de kortingen van het kabinet is heel belangrijk. Maar meer is nodig om de sector echt zuurstof te geven. Minister Helder van VWS en de politiek zijn ook op dit punt aan zet om een kaalslag in de sector te voorkomen”.

2023-09-26

Tweede Kamer vraagt minister om reactie op de petitie

Op tweedekamer.nl staat:

"De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 juli 2023 een petitie in ontvangst genomen namens de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) getiteld 'Geef de ouderenzorg zuurstof - draai de kortingen terug' (zie bijgaande kopie).

https://petities.nl/petitions/geef-de-ouderenzorg-zuurstof-draai-de-kortingen-terug?locale=nl

In de procedurevergadering van 4 juli 2023 heeft de commissie besloten graag een reactie van u op deze petitie te ontvangen.".

2023-07-11

Overhandiging van de petitie aan de Tweede Kamer op 4 juli 2023

Tweedekamer.nl aankondiging van het overhandigen van de petitie "Transitie ouderenzorg vraagt om zuurstof, niet het mes op de keel".

2023-06-29