U, de petitionaris
Stop toename files 3 %283%29

Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2-uitstoot

1.666 ondertekeningen

Het veiligste en minst milieubelastende goederenvervoermiddel, de binnenvaart, wordt door onnodige regelgeving zo tegengewerkt dat de investeringskracht en zelfs de toekomst van deze bedrijfstak in het geding is. Dit heeft verregaande consequenties voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland.

Tweet erover en Bericht op Facebook

Petitie

Wij

Binnenschippers van de modernste en veiligste vloot ter wereld, met schepen van diverse afmetingen.

 

constateren

dat:

 • De binnenvaart onevenredig veel (CCR-)eisen opgelegd krijgt.

 • Veel schepen niet aan de (geluids)eisen kunnen voldoen.

 • Noodzakelijke (vergroenings)investeringen onmogelijk worden.

 • De diversiteit en het toekomstperspectief van de vloot afneemt.

 • Er inmiddels al een koude sanering plaatsvindt.

 • Veel schepen < 1.500 ton na 2025 verdwenen zijn.

 • Kleinere vaarwegen onbruikbaar worden.

 • Daardoor na 2020 wekelijks circa 74.000 extra trucks op de weg zullen rijden.

 

en verzoeken

 1. De binnenvaartsector een toekomstperspectief te bieden

 2. De diversiteit van de Nederlandse binnenvaartvloot te waarborgen door:

 • Rekening te houden met de (on)mogelijkheden van de (verschillende type) binnenvaartschepen

 • Het terugdraaien van regelgeving waarvan nut, noodzaak en haalbaarheid niet vastgesteld is

 • nieuwbouweisen aan bestaande schepen gebouwd voor 1976 alleen van toepassing te verklaren bij nieuw-, ver- of ombouw van een schip.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
26-06-2018 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Sunniva Fluitsma 
Organisatie:
ASV (Algemeene Schippersvereeniging)  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Duitse CCR delegatie wilde schippers behoeden voor verlies schip door geluidseisen.

Wist u dit over de CCR (geluids)eisen?

Al in september 2016 heeft de ASV een reactie uit doen gaan naar het Ministerie en alle andere bonden waarin onder andere stond: Wat de ASV opvalt, is dat Nederland bij monde van de Rijnvaartcommissaris zegt de enige geweest te zijn, die heeft aangegeven dat er problemen zouden komen wat betreft de geluidsproblematiek.

Echter, die stelling is in strijd met de tekst uit Duitsland: (Cesni/pt(16)41): "Het voorstel is gebaseerd op de overweging dat enerzijds de bemanningsleden aan boord beschermd moeten worden tegen onaanvaardbare geluidsniveaus en anderzijds ook de eigenaars van deze schepen,voornamelijk particulieren,niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven"

Dus het draagvlak voor een andere houding zou met die twee grote binnenvaartlanden samen toch tot herziening van het beleid moeten kunnen leiden, volgens de ASV.

Dat zou de leidraad moeten zijn voor de te nemen besluiten (voorstellen). Als we het gedeelte van de genoemde zin “……de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven” als leidraad nemen, betekent dat, dat bepaalde (type) schepen uitgezonderd dienen te worden van deze maatregel en/of dat de maatregelen zo zou moeten worden, dat voorgaande niet KAN gebeuren. Op deze wijze zouden alle voorstellen tegen het licht gehouden dienen te worden.

lees het hele stuk in de nieuwsbrief: https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/asv-nieuwsbrief/nieuwsbrieven-2018/nieuwsbrief-april-2018/ccr-042018/officiele-reactie-asv-aangaande-geluidseisen/.

06-05-2018

Petitie in het nieuws

Het Noord-Hollands Dagblad, dat hier 10 jaar geleden al een artikel aan wijdde is nu met verslaggever opgestapt op de “Esther” om met eigen ogen te zien en met eigen oren te horen waar het nu over gaat. Niet alleen een krantenartikel ook diverse filmpjes zijn er gemaakt.

+Lees meer...

Vind je dat meer mensen dit moeten weten? Deel ze dan op social media!

Het krantenartikel:

https://www.noordhollandsdagblad.nl/…/schippers-op-de-barri…

Schippers op de barricaden voor de binnenvaart: ’Dit vak hoort bij Nederland’

Esther en Benjamin Lubbers, aan boord van motorschip ’Esther’. De kleine binnenvaart maakt zich zorgen over ’nutteloze regelzucht’. De schippersbond komt in actie met een petitie. Wij varen een eindje mee met een schippersechtpaar. De dag begint om 06.00 uur ’s ochtends, voor Benjamin en Esther Lubbers. Zoals zo vaak. Een etmaal eerder hebben ze een lading zout opgehaald in het Friese Harlingen. De 1050 ton is bestemd voor België. De nacht hebben ze doorgebracht in Kornwederzand, waar ze ’s ochtends vroeg vandaan zijn vertrokken. Rond 09.00 uur zijn ze in Enkhuizen. Daar kunnen we aan boord van ’Esther’, een motorschip van 80 meter, bij 8.20 meter. Inderdaad, vernoemd naar de vrouw des schips. De maximale lading is 1100 ton. We varen mee tot Amsterdam.

Ze houden van hun werk, het schippersechtpaar Lubbers. „Kijk om je heen”, zegt Benjamin vanuit de kapiteinsstoel. „Je zit de hele dag in het zonlicht. Je ziet de wereld aan je voorbij trekken. Dat is erg fijn!” „Ik geniet van het zonnetje, de natuur. Hoe de luchten zijn, de kleur van het water. Dat is elke keer anders. Daar kan ik echt van genieten”, vult Esther met een glimlach aan. Het is inderdaad een prachtige, zonovergoten dag op het Markermeer, tussen Enkhuizen en Amsterdam.

90 procent Schippersechtparen als Benjamin en Esther zijn talrijk. „Zo’n 90 procent van de kleine binnenvaart bestaat uit man en vrouw”, weet Benjamin. Maar het worden er wel steeds minder. De kleinere schepen (onder de 86 meter, maximale lading 1500 ton) hebben het zwaar. Het is voor dit soort kleine familiebedrijven, meestal bestaande uit één schip, moeilijk concurreren met grotere schepen en scheepvaartbedrijven, die meer lading meenemen en 24 uur per dag varen.

Ook is het lastig alle regelgeving van de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) bij te benen. Voorschriften verplichten deze kleine ondernemers investeringen te doen in hun schip, waar ze zelf niet op zitten te wachten. In de meer dan 30 jaar dat Benjamin en Esther aan boord leven, zijn veel van hun collega’s gestopt. En eventuele kinderen staan niet meer te springen om het over te nemen, zoals vroeger. Benjamin is minstens de vijfde generatie Lubbers die schipper is. „Maar waarschijnlijk waren het daarvoor ook schippers”, denkt hij. Hij is de laatste. Zijn zoon (29) en dochter nemen (26) het roer niet over. Nieuwe, kleinere schepen worden niet gebouwd. Te duur. Geen bank wil dat financieren.

Geluidsniveau „Zoals nu zitten we met de geluidsnormen”, legt Esther uit. In de stuurhut mag het geluidsniveau niet boven de 70dB komen. Op een appje op haar telefoon laat ze zien dat het erom spant: af en toe piept de meter naar 71dB, 73db. Is het lawaaiig in de stuurhut? Nee. „Als je aan tafel zit bij een vergadering zit je zo op 80dB!”, weet Esther.

Het appje is geen officieel meetinstrument, maar stel dat hun stuurhut niet door de keuring komt? Dan moeten ze isoleren. „Ik ben al een hele tijd naar zonnepanelen aan het kijken, maar ik kom er niet aan toe.”

Esther is bestuurslid van de Algemeene Schippers Vereniging, een bond van veelal kleinere schippers. Als ze niet aan boord is, voert ze actie voor de sector. Bijvoorbeeld via een petitie, om de Tweede Kamer te vragen om een uitzonderingspositie voor de kleine binnenvaart.

Gek dat dat moet eigenlijk, vinden Esther en Benjamin. Hun vak ’hoort’ bij Nederland. Bovendien nam de Tweede Kamer al in 2013 een motie van het Kamerlid Dion Graus (PVV) aan, die een uitzonderingspositie voor schepen kleiner dan 86 meter bepleitte, wat betreft CCR-eisen.

Belang Nederland bepaalt niet in zijn eentje wat de regels zijn, daarvoor is overleg nodig met de andere lidstaten in de CCR: Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland. Maar Nederland zou wel wat meer aan onze kant kunnen staan, vindt het echtpaar Lubbers. Laten merken dat ze voor ons opkomen. En dat ze het belang van de sector inzien. Want als de kleine binnenvaart verdwijnt, stijgen de files en de CO2-uitstoot. „1050 ton zout”, zegt Benjamin terwijl hij naar zijn lading wijst, „dat staat gelijk aan 45 vrachtwagens. Daar staan jullie straks achter”, zegt hij tegen automobilisten. Amsterdam komt in zicht. We gaan aan wal. Esther en Benjamin varen door.

Esther Lubbers op de boeg van de ’Esther’. Achter haar de vlag van schippersbond ASV. Schippers op barricaden voor binnenvaart De schippers van de kleine binnenvaart komen in actie. Ze zijn de ’overdreven regelzucht’ van internationale instellingen in Brussel en Straatsburg meer dan zat. Via een petitie ageert de Algemeene Schippers Vereniging (ASV) tegen voorschriften over bijvoorbeeld geluidsnormen en afmetingen. Voor de kleinere binnenvaartschepen, vaak bemand door een schippersechtpaar, zijn aanpassingen vaak te duur of niet noodzakelijk, legt woordvoerder Sunniva Fluitsma uit Zaandam (ASV) uit. „De kleine binnenvaart dreigt te verdwijnen”, vreest ook Fluitsma. Dat is niet alleen jammer uit nostalgische overwegingen. Sommige plaatsen zijn alleen met kleinere schepen toegankelijk. Deze week schakelde de ASV de hulp in van onder andere de provincies Noord- en Zuid-Holland, waar plaatsen als Schagen, Heerhugowaard, Hilversum, Leiden, Hillegom en Lisse onbereikbaar dreigen te worden. Fluitsma: „Dat zorgt voor veel meer vrachtwagens op de weg. Dat leidt tot files en is slecht voor het milieu. Terwijl wij veel schoner zijn!” De petitie ’Geef de binnenvaart toekomst’ is inmiddels meer dan 1300 keer ondertekend. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is om een reactie gevraagd, maar kon vrijdag niet inhoudelijk ingaan op de situatie.

05-05-2018

informatieve brochure i.v.m. petitie uitgebracht.

Op 25 en 26 april heeft de ASV gesproken met de woordvoerders binnenvaart van de VVD (de heer Dijkstra), D66 (de heer Sienot) PVV (de heer van Aalst) en SP (de heer Lacin). Daarbij heeft de ASV o.a.

+Lees meer...

de petitie “geef binnenvaart toekomst” besproken. Bij alle partijen was er veel interesse voor de gevolgen van de CCR regelgeving, en hoe dit allemaal tot stand gekomen is. De ASV heeft de zaken verduidelijkt o.a. door het aanbieden van achtergrondinformatie via een brochure. Dit in verband met het aankomend Algemeen Overleg Maritiem op 17 mei aanstaande. De brochure met achtergrondinformatie wat betreft de CCR regelgeving zal de ASV ook sturen naar diverse andere partijen zoals verladers en bevrachters. Ook op de beurs Maritiem in Gorkum zal hij te verkrijgen zijn voor geïnteresseerden.

27-04-2018