U, de petitionaris
Stop toename files 3 %283%29

Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2-uitstoot

1.599 ondertekeningen

Het veiligste en minst milieubelastende goederenvervoermiddel, de binnenvaart, wordt door onnodige regelgeving zo tegengewerkt dat de investeringskracht en zelfs de toekomst van deze bedrijfstak in het geding is. Dit heeft verregaande consequenties voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland.

Tweet erover en Bericht op Facebook

Petitie

Wij

Binnenschippers van de modernste en veiligste vloot ter wereld, met schepen van diverse afmetingen.

 

constateren

dat:

 • De binnenvaart onevenredig veel (CCR-)eisen opgelegd krijgt.

 • Veel schepen niet aan de (geluids)eisen kunnen voldoen.

 • Noodzakelijke (vergroenings)investeringen onmogelijk worden.

 • De diversiteit en het toekomstperspectief van de vloot afneemt.

 • Er inmiddels al een koude sanering plaatsvindt.

 • Veel schepen < 1.500 ton na 2025 verdwenen zijn.

 • Kleinere vaarwegen onbruikbaar worden.

 • Daardoor na 2020 wekelijks circa 74.000 extra trucks op de weg zullen rijden.

 

en verzoeken

 1. De binnenvaartsector een toekomstperspectief te bieden

 2. De diversiteit van de Nederlandse binnenvaartvloot te waarborgen door:

 • Rekening te houden met de (on)mogelijkheden van de (verschillende type) binnenvaartschepen

 • Het terugdraaien van regelgeving waarvan nut, noodzaak en haalbaarheid niet vastgesteld is

 • nieuwbouweisen aan bestaande schepen gebouwd voor 1976 alleen van toepassing te verklaren bij nieuw-, ver- of ombouw van een schip.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
26-06-2018 
Petitionaris:
Sunniva Fluitsma 
Organisatie:
ASV (Algemeene Schippersvereeniging)  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Nu al getekend door bijna 1.500 ondertekenaars: maar we willen meer

Wilt u de petitie verder helpen? Stuur dan onderstaand bericht door naar vrienden en kennissen

Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2-uitstoot Het veiligste en minst milieubelastende goederenvervoermiddel, de binnenvaart, wordt door onnodige regelgeving zo tegengewerkt dat de investeringskracht en zelfs de toekomst van deze bedrijfstak in het geding is. Dit heeft verregaande consequenties voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland.

+Lees meer...

Help deze afbraak te stoppen: Teken de petitie. https://geefbinnenvaarttoekomst.petities.nl/

Hartelijk dank voor uw medewerking

We merken dat de petitie breed gedragen wordt. Niet alleen binnenvaartschippers, ook bevrachters, sluiswachters, eigenaars van varend erfgoed, advocaten etc. tekenen de petitie. Gelukkig erkennen daarmee velen dat dit probleem ons allemaal aangaat. Om de politiek (en zelfs Europa) te overtuigen dat de binnenvaart het waard is om gered te worden en hen tot snel handelen te activeren om dit te kunnen bereiken, hebben we veel handtekeningen nodig. Daarom: stuur dit bericht door.

16-05-2018

PZC: "Binnenvaart dreigt te kapseizen"

De Zeeuwse pers heeft een mooi krantenartikel gewijd aan de reden van deze petitie: het verdwijnen van de diversiteit van de binnenvaartvloot. Dit nadat de ASV provinciale Staten van Zeeland hierover benaderd heeft.

zie artikel in PZC: de https://tinyurl.com/y7kecqyj

Op weg naar 1.500 handtekeningen loopt de petitie gestaag door zie.

+Lees meer...

Staat u achter de petitie? stuur de link door naar vrienden en kennissen. Het gaat ons allemaal aan.

09-05-2018

Duitse CCR delegatie wilde schippers behoeden voor verlies schip door geluidseisen.

Wist u dit over de CCR (geluids)eisen?

Al in september 2016 heeft de ASV een reactie uit doen gaan naar het Ministerie en alle andere bonden waarin onder andere stond: Wat de ASV opvalt, is dat Nederland bij monde van de Rijnvaartcommissaris zegt de enige geweest te zijn, die heeft aangegeven dat er problemen zouden komen wat betreft de geluidsproblematiek.

Echter, die stelling is in strijd met de tekst uit Duitsland: (Cesni/pt(16)41): "Het voorstel is gebaseerd op de overweging dat enerzijds de bemanningsleden aan boord beschermd moeten worden tegen onaanvaardbare geluidsniveaus en anderzijds ook de eigenaars van deze schepen,voornamelijk particulieren,niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven"

Dus het draagvlak voor een andere houding zou met die twee grote binnenvaartlanden samen toch tot herziening van het beleid moeten kunnen leiden, volgens de ASV.

Dat zou de leidraad moeten zijn voor de te nemen besluiten (voorstellen). Als we het gedeelte van de genoemde zin “……de eigenaars van deze schepen, voornamelijk particulieren, niet door de toepassing van de geluidseisen gedwongen mogen worden hun schip op te geven” als leidraad nemen, betekent dat, dat bepaalde (type) schepen uitgezonderd dienen te worden van deze maatregel en/of dat de maatregelen zo zou moeten worden, dat voorgaande niet KAN gebeuren. Op deze wijze zouden alle voorstellen tegen het licht gehouden dienen te worden.

lees het hele stuk in de nieuwsbrief: https://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/asv-nieuwsbrief/nieuwsbrieven-2018/nieuwsbrief-april-2018/ccr-042018/officiele-reactie-asv-aangaande-geluidseisen/.

06-05-2018