You, the petitioner

Ga naar propschool.petities.nl voor ondertekening

2 signatures

Dit is een concept versie. Ga naar propschool.petities.nl voor de definitieve versie.

Petition

We

Ouders van leerlingen in de groepen 1,2,3 en 4 van de Propschool (Lochem).

 

observe

Op de Propschool is sprake van een extreme situatie als het gaat om de groepsgrootte (0,2% van alle scholen volgens Onderwijsinspectie).

De huidige groepen 3 en 4 bevatten respectievelijk 37 en 34 leerlingen. Naar verwachting zal groep 3 ook in de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013 meer dan 35 leerlingen per groep hebben.

Deze extreme situatie is zeer onwenselijk omdat uit hard onderzoek is gebleken dat dit leidt tot een significante verlaging van de prestaties van de leerlingen en een te zware belasting van de leerkrachten.

Conclusie: de kinderen aan de Propschool in de groepen 1,2,3 en 4 worden beperkt in hun mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen door de te grote groepen.

 

and request

Wij verzoeken het Bovenschoolse Management van de Propschool tot het op korte termijn nemen van onderstaande concrete maatregelen:

1 Het Bovenschoolse Management stelt per omgaande een extra formatieplaats beschikbaar zodat een extra groep kan worden gevormd. Tevens wordt, indien nodig, gezorgd voor extra tijdelijke huisvesting in de directe nabijheid van de school.

2 Het Bovenschoolse Management neemt een standpunt in m.b.t. de maximale groepsgrootte per groep (bijvoorbeeld 30 leerlingen) waarbij de kwaliteit van het onderwijs centraal staat.

Bovengenoemde maatregelen op korte termijn laten onverlet de behoefte aan een structurele oplossing voor de huisvestingsproblematiek.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Lochem 
Petition desk:
Closing date:
2010-10-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
S. Nijenhuis 

History

Signatures