You, the petitioner
Afbeelding 4 bij 3

FNV: voor een inkomenoffensief, loon en pensioen

250 signatures

FNV is na de fusie (2014) een kreupele organisatie. De democratische vereniging FNV is volledig ondergeschikt aan de werkorganisatie FNV: de ‘professionals’. Leden raken hierdoor vervreemd van de bond en dat leid tot een groot ledenverlies.

Kunt u bij 'functie' in uw ondertekening uw sector zetten? Dit kan pas na het bevestigen van uw ondertekening.

Petition

We

Wij, leden en sympathisanten, zijn zeer verontrust over het verlies aan leden en eenheid binnen FNV

 

observe

dat de FNV:

haar primaire taak: STRIJD VOOR INKOMEN verzaakt om leden te verenigen

 • Leden weinig invloed geeft op beleidskeuzes
 • Gekozen leden niet activeert standpunten bij leden te verzamelen
 • Afwijkende inzichten ontmoedigt en bedreigt
 • Tegenstellingen oplost met sancties
 • Belangrijke kansen mist voor draagvlak onder leden
 • De werkorganisatie niet dwingt de democratische vereniging te ondersteunen

 

and request

I. EENHEID door LOONSTRIJD

 • Volledige prijscompensatie lonen en pensioenen
 • Verhoging minimumloon plus koppeling met AOW
 • Volledige herindexatie van pensioenopbouw
 • Inhaalindexatie verloren koopkracht
 • herstelindexatie gemiste indexaties

II. DEMOCRATISCHE ORGANISATIESTRUCTUUR

 • Congres hoogste orgaan FNV
 • Bondsraad gekozen door en op Congres
 • FNV-bestuur en werkorganisatie uitvoerend beleid Bondsraad

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
vakbond 
Petition desk:
Closing date:
2022-06-01 
Lead petitioner:
Jan Ilsink 
Organisation:
Actiecomité Red het Pensioenstelsel  
Website:

History

Signatures