You, the petitioner
Justitiabloed

Escreener no way - er is geen grondslag om 60.000 NL-burgers te discrimineren

8,322 signatures

E-screener moet van tafel. Het drama in Alphen aan de Rijn had voorkomen kunnen worden als de politie haar werk had gedaan. E-screener heeft niets te maken met veiligheid maar alles met een niet naar behoren functionerende overheid die de verantwoordelijkheid wil afschuiven.

Petition

We

Legale vuurwapenbezitters in Nederland, en eenieder die hen kent en serieus neemt.

 

observe

  • De E-screener is een computergestuurde gedragstest die moet meetellen bij de beoordeling van aanvragen voor een wapenvergunning.
  • De werking van E-screener is geheim en E-screener kan tot een besluit tot intrekking van het verlof leiden waartegen noch beroep noch bezwaar mogelijk is.
  • Dit is in strijd met de Grondwet, het EVRM en de grondbeginselen van behoorlijk bestuur.
  • E-screener is voor circa 5.000 verlofhouders ondoenlijk omdat zij laaggeletterd of dyslectisch zijn of de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig.
  • De E-screener procedure is strijdig met privacywetgeving.

 

and request

  • Het gebruik van E-screener moet onmiddellijk stopgezet worden.

  • Tot nu toe genomen besluiten die naar aanleiding van E-screener resultaten zijn genomen, dienen vernietigd te worden

  • de negatieve financiële gevolgen voor betrokken verlofhouders dienen vergoed te worden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-03-31 
Lead petitioner:
Cornelis ‘t Mannetje 
Organisation:
Burgerinitiatief – stop discriminatie legale vuurwapenbezitters in Nederland. 
Website:

History

Signatures

Updates

E-sceener 2 jaar opgeschort voor bestaande verlof/aktehouders.

Minister Grapperhaus heeft E-screener voor bestaande verlof- en jachtaktehouders met 2 jaar opgeschort. De overheid heeft hiermee tijd gewonnen om zich uit de nesten te werken waarin zij zichzelf heeft gemanoeuvreerd.

+Read more...

Ongetwijfeld gaat men aan de knoppen draaien waardoor minder verlof/aktehouders gedupeerd zullen worden dan tot nu toe het geval is. Dit betekent niets anders dan dat E-screener een instrument is dat naar willekeur en op ieder moment bijgesteld kan worden op een manier waar betrokken burgers geen enkel inzicht in wordt gegund. Dergelijke schandelijke methoden mogen in een democratische rechtstaat niet ingezet worden tegen burgers die al tot de meeste gescreende groep behoren.

E-screener is volgens de minister en politie noodzakelijk naar aanleiding van het schietdrama in Alphen a/d Rijn. Echter, de Hoge Raad heeft al uitspraak gedaan dat de politie zelf aansprakelijk is omdat men laakbaar en onzorgvuldig is geweest bij het verstrekken van het betrokken wapenverlof. Door simpelweg de toen al bestaande regelgeving te hanteren en te handhaven had de Alphense schietpartij niet met legale wapens gepleegd kunnen worden.

2019-10-31

Update - voortgang petitie en doel

De opschorting met een paar maanden van E-screener, betekent absoluut niet dat E-screener van tafel is. Laat u niet misleiden en in slaap sussen.

Een massaal ondertekende petitie zal de politiek doen luisteren, dus teken en vraag anderen te tekenen.

+Read more...

De manier waarop de minister van Justitie hier met reeds intensief gecontroleerde burgers omgaat, is op geen enkele manier goed te keuren. E-screener moet van tafel en reeds aangerichte schade moet vergoed worden! Iedereen die het met deze petitie eens is, mag hem ondertekenen. U hoeft daarvoor geen erkenning-, verlof- of jachtakte-houder te zijn.

2019-10-24