U, de petitionaris
A verpleegkundige

Erken Inservice-opleiding verpleegkunde-A op HBO niveau

30.286 ondertekeningen

Op dit moment is men bezig met de beroepsprofielen en het onderscheid tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen. Hierbij wil men de voorloper van het HBO, de inservice opleiding (A-B en Z), degraderen naar een MBO-niveau. Er wordt ons gevraagd om 2 jaar te studeren om HBO-niveau te halen! Tijdens de inservice-opleiding kreeg je bijna 4 jaar lang les op minimaal HBO-niveau!

Petitie

Wij

Willen nu eindelijk eens respect en HBO-erkenning voor het inservice-A-diploma en geen degradatie!

 

constateren

  • Tijdens de inservice-A opleiding kreeg je gedurende de hele opleiding les van gespecialiseerde artsen in interne geneeskunde, anatomie/fysiologie, kindergeneeskunde, ethiek, psychologie/psychiatrie etc.

  • De landelijke centrale examens waren van een hoog niveau. De basis voor klinisch redeneren is in deze opleiding gelegd.

  • Bij het huidige HBO krijg je soms niet eens anatomie!

  • De A-opleiding is bijna 4 jaar op ziekenhuis niveau

  • met HBO kun je overal terecht!

 

en verzoeken

Wij verzoeken een HBO-erkenning voor het A-diploma.
Maak van het huidige HBO gewoon HBO-V, en het A-diploma bv HBO-VA (geldig in de algemene ziekenhuizen). Deze kun je dan inschalen op niveau 5, het MBO op niveau 4 en daaronder niveau 3. Het verouderen van een opleiding wil niet zeggen dat daarmee je niveau verloopt!

Geef ons de erkenning en het respect die deze groep (uitstervende groep verpleegkundigen) verdient!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2019 
Petitionaris:
CMA Kleijn 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Status voortgang erkenning Inservice Opleiding als HBO

8 mei jongstleden is er een vervolgoverleg geweest met VenVN en NU91. In dit overleg is aangegeven dat de status HBO (1e deskundigheidsniveau) voor de Inservice Opleiding bekrachtigd is in documenten.

+Lees meer...

Deze bekrachtiging is vastgelegd in een tijdslijn van het verpleegkundig beroep van de start tot op heden. NU91 en het CNV zijn in het bezit van deze tijdslijn, dit schema. Bij het 1e deskundigheidsniveau werd de Inservice opleiding gelijkgesteld aan de HBO-V. Door onduidelijke redenen is er in het verloop van de jaren, waarbij het beroep verpleegkundige evolueerde, de status van de Inservice Opleiding gedevalueerd naar MBO. Dit is dus onterecht en onbespreekbaar.

Aantoonbaar is tevens dat de studie-inhoud en de studiebelasting vergelijkbaar is aan de studie-inhoud van de HBO-V, waarbij opgemerkt kan worden dat de Inservice Opleiding een bredere basis had dan de HBO-V. Naast de vakken - ook hier heeft de Inservice Opgeleide Verpleegkundige meer kennis van o.a. fysiologie-pathologie - was er de praktijk waar men naast professionele zorgverlening ook de door de VenVN gewenste competenties als onder andere Regievoering, Management en dergelijke op deed en toepaste. Het MCL start juist nu weer een Inservice Opleiding omdat zij, met de Hogescholen waar men overeenkomsten mee heeft, constateert dat een Inservice Opleiding resulteert in een breder en beter opgeleide verpleegkundige.

Op korte termijn is er overleg met NU91, CNV (en FNV) om de eis van bekrachtiging van de HBO-status voor Inservice Opgeleide Verpleegkundigen om te zetten in een voorstel dat we met de directie van VenVN gaan bespreken. Ook ZZP Nederland heeft aangegeven zich bij ons aan te willen sluiten omdat er nu al in de praktijk situaties voordoen waarbij ZZP'ers (Inservice Opgeleiden) onterecht buitengesloten worden van opdrachten omdat ze "maar MBO" zouden zijn.

Naar verwachting zal er medio juni 2018 een voorstel liggen voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wat gedragen wordt door de doelgroep Inservice Verpleegkundigen, de vakbonden en VenVN

10-05-2018

Voortzetting gesprekken met V&VN en NU91 m.b.t. de nieuwe beroepsprofielen!

De afgelopen week (1e week februari) is er een constructief gesprek geweest met de directie van VenVN. In dit gesprek zijn de onderwerpen; -waardering HBO niveau voor Inservice verpleegkundigen, -de belangenvertegenwoordiging door VenVN van de ons inziens onderbelichte groep Inservice verpleegkundigen en door ons geëiste rol in de regiegroep, en -“discriminering” en demotivering in relatie tot de momentele opleidingseis bij vacatures en het loopbaan-/ontwikkelingsbeleid aan de orde geweest.

+Lees meer...

VenVN is zich bewust van haar rol als belangenvertegenwoordiger van de beroepsgroep verpleegkundigen, dus ook de Inservice verpleegkundige. VenVN heeft ook werkveldonderzoek gedaan en ons aangegeven de rol van vertegenwoordiger van de beroepsgroep, dus ook van de Inservice verpleegkundige, zeker te gaan uitvoeren. Inhoudelijk zijn de onderwerpen besproken met actuele praktijkvoorbeelden. VenVN beaamt dat er een duidelijke relatie is tussen een Inservice verpleegkundige en het HBO-V niveau.

De komende week is een vervolggesprek met VenVN gepland waarin gezamenlijk de stappen besproken en uitgezet gaan worden. In relatie tot de Internetconsultatie vragen we jullie om ons jullie praktijkvoorbeelden voor de 18e februari 2018 te sturen, deze informatie zullen we meenemen in ons overleg met het Ministerie van VWS. Je kunt hiervoor gebruik maken van het al bekende Internetconsultatie adres van VWS https://www.internetconsultatie.nl/bigii/reageren/, het mailadres van VenVN communicatie@venvn.nl, of naar het mailadres van de initiatiefneemster van de petitie ckleijn@telfort.nl De sluiting van de Internetconsultatie is 18 februari 2018. We hebben al een aantal spraakmakende voorbeelden maar roepen iedereen op zijn/haar praktijkvoorbeeld te mailen en ons ckleijn@telfort.nlhier in cc in mee te nemen. Ook na de 18e februari kan er naar ons en VenVN gemaild worden. Al jullie reacties zullen we (anoniem) bundelen en met onze informatie als gespreksstof met de minister bespreken.

In relatie tot ons gesprek met VenVN is er contact geweest met de vakbond NU91, ook met NU91 staat voor begin komende week een vervolggesprek gepland.

10-02-2018

Laat je stem horen!!!! Internetconsultatie VWS

Na een eerste oriënterend gesprek met VenVN in november 2017 en het bezoek aan de 2e kamer op 07 december hebben we middels een mail bij V&VN aangegeven dat we als vertegenwoordiging van de Doelgroep Inservice Verpleegkundigen structureel lid willen zijn van de regie-/adviesgroep c.q. de adviesgroep V&VN die het ministerie van VWS, en Medische Zorg gaat adviseren ten aanzien van de verpleegkundige beroepsprofielen en de voortgang en procedure in deze.

+Lees meer...

We zijn van mening dat de opleiding Inservice Verpleegkundige onderbelicht is en de groep van 25.000 geregistreerde Inservice Verpleegkundigen momenteel in V&VN en de vakbonden geen juiste vertegenwoordiging heeft. Zoals men heeft kunnen lezen is er in de opzet, advies VenVN, sprake van 2 niveaus, HBO en MBO. De doelgroep Inservice Verpleegkundige (een vierjaars brede opleiding) wordt overal gelijkgesteld aan de MBO opleiding (BBL opleidingsduur variërend van 9 tot 24 maanden). We hebben hier toch een geheel ander beeld bij. De politiek (een aantal regeringspartijen en oppositie) is geïnteresseerd in de ontwikkelingen en maakt zich sterk voor de doelgroep Inservice Verpleegkundigen. Er zijn Kamervragen gesteld en men wacht af wat de uitkomst van het overleg met VenVN oplevert. In relatie tot de betrokkenheid en vertegenwoordiging van de vakbonden is er de vraag of we niet gelijk aan de recente onderwijsacties een eigen bond moeten opzetten, we zijn met 25.000 verpleegkundigen, de jongsten van ons zijn rond de 40-45 jaar, we mogen nog een aantal jaren meedoen. We moeten er zelf voor zorgen dat wij de motivatie en het enthousiasme waarom we vroeger kozen voor dit prachtige beroep niet gaan verliezen. Laat je stem horen dus op: https://www.internetconsultatie.nl/bigii

20-01-2018