U, de petitionaris
A verpleegkundige

Erken Inservice-opleiding verpleegkunde-A op HBO niveau

30.308 ondertekeningen

Op dit moment is men bezig met de beroepsprofielen en het onderscheid tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen. Hierbij wil men de voorloper van het HBO, de inservice opleiding (A-B en Z), degraderen naar een MBO-niveau. Er wordt ons gevraagd om 2 jaar te studeren om HBO-niveau te halen! Tijdens de inservice-opleiding kreeg je bijna 4 jaar lang les op minimaal HBO-niveau!

Petitie

Wij

Willen nu eindelijk eens respect en HBO-erkenning voor het inservice-A-diploma en geen degradatie!

 

constateren

  • Tijdens de inservice-A opleiding kreeg je gedurende de hele opleiding les van gespecialiseerde artsen in interne geneeskunde, anatomie/fysiologie, kindergeneeskunde, ethiek, psychologie/psychiatrie etc.

  • De landelijke centrale examens waren van een hoog niveau. De basis voor klinisch redeneren is in deze opleiding gelegd.

  • Bij het huidige HBO krijg je soms niet eens anatomie!

  • De A-opleiding is bijna 4 jaar op ziekenhuis niveau

  • met HBO kun je overal terecht!

 

en verzoeken

Wij verzoeken een HBO-erkenning voor het A-diploma.
Maak van het huidige HBO gewoon HBO-V, en het A-diploma bv HBO-VA (geldig in de algemene ziekenhuizen). Deze kun je dan inschalen op niveau 5, het MBO op niveau 4 en daaronder niveau 3. Het verouderen van een opleiding wil niet zeggen dat daarmee je niveau verloopt!

Geef ons de erkenning en het respect die deze groep (uitstervende groep verpleegkundigen) verdient!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2019 
Petitionaris:
CMA Kleijn 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Overleg met VWS

02 juli 2018 is er het overleg geweest met VWS waar naast de petitiegroep, een beleidsmedewerker van VenVN en NU’91 als toehoorder aanwezig waren. In het overleg is door ons een schetsing gegeven van het ontstaan van de Inservice Opleiding met een ons inziens beargumenteerde onderbouwing voor de eis van de HBO status.

+Lees meer...

Als toehoorder bracht VenVN in dat zij van mening is dat er slechts een HBO status geldt als er conform opleiding voldaan is aan alle competenties met een bachelor titel. Maar dit door VenVN ingebrachte geldt voor het “heden”, dit is voortschrijdend denken, maar doet geen recht aan eerdere (juridische) grondslagen. Volgens ons wordt is er in de tijdlijnschetsing voorbij gegaan aan het besluit van De Raad voor Beroepen Individuele Gezondheidszorg (1988), een voorloper van het Ministerie van VWS, waarin deze het onderstaande zegt;

“Het beroep van verpleegkundige is, anders dan dat van arts, nooit beschermd geweest. De Raad Beroepen Individuele Gezondheidszorg neemt het beroepsprofiel van 1988 als leidend voor het stellen van de opleidingseisen. De raad concludeert dat “de eisen die aan de beroepsuitoefening worden gesteld en de aard, omvang en diepgang van de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, een opleiding rechtvaardigen die te vergelijken is met hbo-niveau”

We hebben tot op heden nog geen onderbouwing mogen vernemen waarop de devaluatie naar Mbo niveau is gebaseerd. Dit zullen we in ons contact met VWS vragen. Verder was VWS heel duidelijk dat zij het rapport Panteia terzijde schuift en een commissie gaat instellen van deskundigen die het dossier “Beroepsprofielen Verpleegkundige” onafhankelijk en zonder ruggespraak met partijen uit de eerdere Regiegroep opnieuw gaan bekijken. We kunnen helaas geen zitting hebben in deze commissie maar zullen zeker gehoord gaan worden.

In het overleg zijn voorbeelden uit de praktijk besproken waardoor VWS goed geïnformeerd is. Het verzoek blijft desondanks om VWS postbusbig2@minvws.nl jullie praktijkvoorbeelden te blijven mailen met een cc naar ckleijn@telfort.nl.

Zijn er vragen of opmerkingen van jullie kant, stel ze VWS met een cc aan ons of neem direct via mail met ons contact op. Ons uitgangspunt is de Hbo status.

04-07-2018

Brief Ministerie met betrekking rapport Panteia

Zoals jullie waarschijnlijk hebben vernomen heeft Minister Bruins het adviesrapport Panteia; "Overgangsrecht voor de mbo- en inservice opgeleide verpleegkundigen" voor kennis aangenomen. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij voornemens is een onafhankelijke commissie met deskundigen in te stellen in relatie tot een beoordeling van aanvullende opleidingen qua inhoud en niveau op gelijkwaardigheid aan het HBO verpleegkundig opleidingsniveau.

+Lees meer...

Een positief signaal. Vorige week is er een overleg geweest met VenVN waarin de argumentatie en overwegingen met betrekking tot de beroepsprofielen door VenVN is aangegeven en waarin wij uitgesproken hebben dat uitsluitend de HBO status voor ons bespreekbaar is. Wordt vervolgd.

18-06-2018

Afspraak met VWS/Minister Bruins

Naar aanleiding van onze brief aan het ministerie met het verzoek om een onderhoud met de minister ontvingen we een reactie van Juridische Zaken van VWS waarin ons een voorstel werd gedaan voor een afspraak eind deze maand. We hebben aangegeven dat we primair met de minister zelf en separaat van andere partijen om tafel willen als vertegenwoordiging van een achterban van 25.000 zorgprofessionals die zich ernstig zorgen maken.

+Lees meer...

Onder voorbehoud staat er een overleg gepland in de laatste week van juni.

Er komen zoveel reacties binnen op het eerder aangegeven mailadres van de woordvoerder/minister dat we het verzoek krijgen om jullie te informeren over een speciaal aangemaakte mailbox waar jullie de casuïstieken uit jullie praktijk naar toe kunnen mailen. Dit mailadres is postbusbig2@minvws.nl. Ons verzoek blijft om ons mee te nemen in cc ckleijn@telfort.nl

Onderstaand de link van de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 6 juni 2018. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/06/aanbiedingsbrief-over-het-eindrapport-over-de-overgangsregeling-voor-de-mbo-en-inservice-opgeleide-verpleegkundigen-wet-big-ii

07-06-2018