U, de petitionaris
A verpleegkundige

Erken Inservice-opleiding verpleegkunde-A op HBO niveau

30.266 ondertekeningen

Op dit moment is men bezig met de beroepsprofielen en het onderscheid tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen. Hierbij wil men de voorloper van het HBO, de inservice opleiding (A-B en Z), degraderen naar een MBO-niveau. Er wordt ons gevraagd om 2 jaar te studeren om HBO-niveau te halen! Tijdens de inservice-opleiding kreeg je bijna 4 jaar lang les op minimaal HBO-niveau!

Petitie

Wij

Willen nu eindelijk eens respect en HBO-erkenning voor het inservice-A-diploma en geen degradatie!

 

constateren

  • Tijdens de inservice-A opleiding kreeg je gedurende de hele opleiding les van gespecialiseerde artsen in interne geneeskunde, anatomie/fysiologie, kindergeneeskunde, ethiek, psychologie/psychiatrie etc.

  • De landelijke centrale examens waren van een hoog niveau. De basis voor klinisch redeneren is in deze opleiding gelegd.

  • Bij het huidige HBO krijg je soms niet eens anatomie!

  • De A-opleiding is bijna 4 jaar op ziekenhuis niveau

  • met HBO kun je overal terecht!

 

en verzoeken

Wij verzoeken een HBO-erkenning voor het A-diploma.
Maak van het huidige HBO gewoon HBO-V, en het A-diploma bv HBO-VA (geldig in de algemene ziekenhuizen). Deze kun je dan inschalen op niveau 5, het MBO op niveau 4 en daaronder niveau 3. Het verouderen van een opleiding wil niet zeggen dat daarmee je niveau verloopt!

Geef ons de erkenning en het respect die deze groep (uitstervende groep verpleegkundigen) verdient!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2019 
Petitionaris:
CMA Kleijn 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Afspraak commissie Bruins

Het is nu bijna half oktober en we hebben nog geen uitnodiging ontvangen voor het gesprek met de door minister Bruins ingestelde commissie die eind november haar advies moet uitbrengen. We moeten er toch niet vanuit gaan dat we "te laat" worden uitgenodigd....

+Lees meer...

We wachten nog even af. Zoals jullie in diverse publicaties hebben kunnen lezen en in reactie van de minister op vragen van de SP en VVD geeft de minister aan dat ook groepen, niet direct benoemd maar lees hier inservice opleiding, gehoord moeten worden en dat er een gesprek met ons moet plaatsvinden. Nogmaals, we wachten nog even af.

Er is ook contact geweest met de FNV en CNV. Beide steunen ons initiatief en zullen en zijn vanuit hun positie actie aan het ondernemen om de erkenning van het hbo-niveau bekrachtigd te krijgen. Om het belang van onze eis te ondersteunen is het verstandig dat het ministerie nogmaals alert gemaakt wordt. Ons verzoek is om onderstaande tekst te kopiëren en te mailen naar postbusbig2@minvws.nl.

"Ik wil erkenning van het hbo-niveau van mijn studie Inservice Opleiding Verpleegkundige"

Voor ons dossier en voor het gesprek met de commissie vragen we jullie ons alle jullie inziens relevante praktijkinformatie en voorbeelden te mailen.

09-10-2018

Status voortgang erkenning Inservice Opleiding als HBO

Bijna 24.000 verpleegkundigen hebben tot op heden de petitie ondertekend. Dit toont aan dat een erkenning van de Inservice opleiding op HBO niveau enorm leeft bij jullie.

+Lees meer...

Terecht, de opleiding is ook van HBO niveau. Dit wordt ook aangetoond door een recente reactie van Peter Koopman op https://www.skipr.nl/actueel, een verpleegkundige met een brede staat van dienst. In het verleden is er door Calibris/SBB het mbo-niveau 4 vastgesteld voor de Inservice opleiding, het vreemde hierbij is dat Calibris/SBB uitsluitend opleidingen op mbo-niveau beoordeeld. Er is dus bij de aanvang al een foutief uitgangspunt bepaald, er is een organisatie gebruikt die niet gekwalificeerd was om het juiste niveau te beoordelen. Onze eis voor erkenning op HBO niveau zullen we met de nieuw door minister Bruins ingestelde commissie toelichten met gebruikmaking van heldere argumenten en een onderbouwing met een juridische grondslag. We zijn in afwachting van een uitnodiging voor het gesprek met de commissie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40723.html

Het verzoek blijft om VWS postbusbig2@minvws.nl jullie praktijkvoorbeelden te blijven mailen met een cc naar ckleijn@telfort.nl. Zijn er vragen of opmerkingen van jullie kant, stel ze VWS met een cc aan ons of neem direct via mail met ons contact op. Ons uitgangspunt is de Hbo status.

13-08-2018

Overleg met VWS

02 juli 2018 is er het overleg geweest met VWS waar naast de petitiegroep, een beleidsmedewerker van VenVN en NU’91 als toehoorder aanwezig waren. In het overleg is door ons een schetsing gegeven van het ontstaan van de Inservice Opleiding met een ons inziens beargumenteerde onderbouwing voor de eis van de HBO status.

+Lees meer...

Als toehoorder bracht VenVN in dat zij van mening is dat er slechts een HBO status geldt als er conform opleiding voldaan is aan alle competenties met een bachelor titel. Maar dit door VenVN ingebrachte geldt voor het “heden”, dit is voortschrijdend denken, maar doet geen recht aan eerdere (juridische) grondslagen. Volgens ons wordt is er in de tijdlijnschetsing voorbij gegaan aan het besluit van De Raad voor Beroepen Individuele Gezondheidszorg (1988), een voorloper van het Ministerie van VWS, waarin deze het onderstaande zegt;

“Het beroep van verpleegkundige is, anders dan dat van arts, nooit beschermd geweest. De Raad Beroepen Individuele Gezondheidszorg neemt het beroepsprofiel van 1988 als leidend voor het stellen van de opleidingseisen. De raad concludeert dat “de eisen die aan de beroepsuitoefening worden gesteld en de aard, omvang en diepgang van de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, een opleiding rechtvaardigen die te vergelijken is met hbo-niveau”

We hebben tot op heden nog geen onderbouwing mogen vernemen waarop de devaluatie naar Mbo niveau is gebaseerd. Dit zullen we in ons contact met VWS vragen. Verder was VWS heel duidelijk dat zij het rapport Panteia terzijde schuift en een commissie gaat instellen van deskundigen die het dossier “Beroepsprofielen Verpleegkundige” onafhankelijk en zonder ruggespraak met partijen uit de eerdere Regiegroep opnieuw gaan bekijken. We kunnen helaas geen zitting hebben in deze commissie maar zullen zeker gehoord gaan worden.

In het overleg zijn voorbeelden uit de praktijk besproken waardoor VWS goed geïnformeerd is. Het verzoek blijft desondanks om VWS postbusbig2@minvws.nl jullie praktijkvoorbeelden te blijven mailen met een cc naar ckleijn@telfort.nl.

Zijn er vragen of opmerkingen van jullie kant, stel ze VWS met een cc aan ons of neem direct via mail met ons contact op. Ons uitgangspunt is de Hbo status.

04-07-2018