U, de petitionaris
A verpleegkundige

Erken Inservice-opleiding verpleegkunde-A op HBO niveau

30.286 ondertekeningen

Op dit moment is men bezig met de beroepsprofielen en het onderscheid tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen. Hierbij wil men de voorloper van het HBO, de inservice opleiding (A-B en Z), degraderen naar een MBO-niveau. Er wordt ons gevraagd om 2 jaar te studeren om HBO-niveau te halen! Tijdens de inservice-opleiding kreeg je bijna 4 jaar lang les op minimaal HBO-niveau!

Petitie

Wij

Willen nu eindelijk eens respect en HBO-erkenning voor het inservice-A-diploma en geen degradatie!

 

constateren

  • Tijdens de inservice-A opleiding kreeg je gedurende de hele opleiding les van gespecialiseerde artsen in interne geneeskunde, anatomie/fysiologie, kindergeneeskunde, ethiek, psychologie/psychiatrie etc.

  • De landelijke centrale examens waren van een hoog niveau. De basis voor klinisch redeneren is in deze opleiding gelegd.

  • Bij het huidige HBO krijg je soms niet eens anatomie!

  • De A-opleiding is bijna 4 jaar op ziekenhuis niveau

  • met HBO kun je overal terecht!

 

en verzoeken

Wij verzoeken een HBO-erkenning voor het A-diploma.
Maak van het huidige HBO gewoon HBO-V, en het A-diploma bv HBO-VA (geldig in de algemene ziekenhuizen). Deze kun je dan inschalen op niveau 5, het MBO op niveau 4 en daaronder niveau 3. Het verouderen van een opleiding wil niet zeggen dat daarmee je niveau verloopt!

Geef ons de erkenning en het respect die deze groep (uitstervende groep verpleegkundigen) verdient!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2019 
Petitionaris:
CMA Kleijn 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Niet meer mogen ondertekenen van indicaties in opdracht ZN met ingang van 01 januari 2019?

We hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevraagd naar de reden waarom Inservice opgeleide verpleegkundigen met ingang van 01 januari 2019 geen indicaties meer zouden mogen ondertekenen. Zoals eerder door ons al geverifieerd lag hier ook in voorgaande jaren geen besluit van ZN aan ten grondslag maar was het "ergens ontstaan".

+Lees meer...

In de reactie van ZN geeft zij aan dat - het niet meer mogen ondertekenen door Inservice opgeleide verpleegkundigen- een advies is/was van VenVN. Dit advies strookt niet met hetgeen de directie van VenVN met ons deelde in een van onze eerste gesprekken. Zij gaf hierin aan dat ook zij het geverifieerd had en tot dezelfde constatering als ons was gekomen dat er nergens een besluit van ZN aan ten grondslag lag. We hebben VenVN om reactie gevraagd, We wachten dit met interesse af.

31-01-2019

Inservice-Verpleegkundigen in de wijk mogen niet meer indiceren per 1-1-2019

Per 1 januari van dit jaar mag er niet meer ge-indiceerd worden door inservice-verpleegkundigen in de wijk! Dit is onlangs beslist door een aantal zorgverzekeraars! En ook al hebben ze (ondanks HBO-niveau) daarvoor, door o.a. V&VN ge-accrediteerde, certificaten voor behaald.

+Lees meer...

Dit is natuurlijk zéér verontrustend nieuws en maakt dat nóg meer inservice-verpleegkundigen moeten gaan stoppen met werken. Veel ZZP-ers in de wijk krijgen nu te maken met inkomstenderving en raken hun werk kwijt!! Er zijn nu al 30.000 tekorten in de zorg, met deze nieuwe regel loopt dit aantal nog meer op! Wij hebben HBO-niveau, zo blijkt uit de historie: "Het niveau voor inservice-verpleegkundigen is destijds (1988) vastgesteld op het 1e deskundigheidsniveau, gelijk met HBO. De Raad BIG concludeert dat deze groep qua aard, omvang en diepgang van de kennis en vaardigheden een Hbo niveau rechtvaardigt."

De commissie Meurs is zich nog steeds aan het beraden, naar alle waarschijnlijkheid wordt het eind februari/ begin maart, dat er een uitspraak komt! Misschien is het goed om vóór die tijd een demonstratie te houden op het binnenhof om zo méér druk te zetten en landelijke bekendheid te creéer-en! Graag wil ik weten of dit draagvlak heeft al dan niet. Stuur je reactie hierop naar ckleijn@telfort.nl! Mocht je andere suggesties hebben dan ook graag!

02-01-2019

Actualiteit

Collega's, gelet op de actualiteit, het nog steeds getekend worden van de petitie (momenteel al 25.000) en de reacties die ons via mail en social media bereiken is het idee ontstaan om een "vakgroep" op te richten voor allereerst inservice opgeleide verpleegkundigen. Het is nog steeds een gegeven dat een groep van 25.000 goed opgeleide en zeer betrokken medewerkers niet of nauwelijks gehoord wordt.

+Lees meer...

De vakgroep zal een plek gaan claimen in de diverse overlegvormen die er in ZorgNederland zijn en deze groep van 25.000 gaan vertegenwoordigen en de belangen ervan behartigen. Graag zien we jullie reactie

16-12-2018