U, de petitionaris
A verpleegkundige

Erken Inservice-opleiding verpleegkunde-A op HBO niveau

30.286 ondertekeningen

Op dit moment is men bezig met de beroepsprofielen en het onderscheid tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen. Hierbij wil men de voorloper van het HBO, de inservice opleiding (A-B en Z), degraderen naar een MBO-niveau. Er wordt ons gevraagd om 2 jaar te studeren om HBO-niveau te halen! Tijdens de inservice-opleiding kreeg je bijna 4 jaar lang les op minimaal HBO-niveau!

Petitie

Wij

Willen nu eindelijk eens respect en HBO-erkenning voor het inservice-A-diploma en geen degradatie!

 

constateren

  • Tijdens de inservice-A opleiding kreeg je gedurende de hele opleiding les van gespecialiseerde artsen in interne geneeskunde, anatomie/fysiologie, kindergeneeskunde, ethiek, psychologie/psychiatrie etc.

  • De landelijke centrale examens waren van een hoog niveau. De basis voor klinisch redeneren is in deze opleiding gelegd.

  • Bij het huidige HBO krijg je soms niet eens anatomie!

  • De A-opleiding is bijna 4 jaar op ziekenhuis niveau

  • met HBO kun je overal terecht!

 

en verzoeken

Wij verzoeken een HBO-erkenning voor het A-diploma.
Maak van het huidige HBO gewoon HBO-V, en het A-diploma bv HBO-VA (geldig in de algemene ziekenhuizen). Deze kun je dan inschalen op niveau 5, het MBO op niveau 4 en daaronder niveau 3. Het verouderen van een opleiding wil niet zeggen dat daarmee je niveau verloopt!

Geef ons de erkenning en het respect die deze groep (uitstervende groep verpleegkundigen) verdient!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2019 
Petitionaris:
CMA Kleijn 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Afwaardering van HBO opgeleide verpleegkundigen,

Van collega's bereikt ons het volgende bericht, een praktijkschets, wat onderstreept hoe VenVN en in het verlengde hiervan ZN en werkgevers de weg kwijt zijn.
Om begrijpelijke redenen zijn de namen van de collega's weggelaten.

Het zal de gezondheidszorg in Nederland zeker niet ten goede komen als er niet meer op HBO niveau gebruik gemaakt kan worden van zeer deskundige en ervaren Inservice Opgeleide verpleegkundigen.

+Lees meer...

Wat ons persoonlijk van het hart moet:

  1. Waarderingsvermindering: Hoe schrijnend is het om te constateren dat wij, die al meer dan 4 jaar indicatiestellingen doen voor de Zorgverzekering in PGB en ZIN en deze controleren voor diverse Zorgkantoren, Zorgverzekeringen en gemeenten (dus voor de Wlz, Zvw, BKG, WMO en tevens signaal gedreven fraude onderzoek doen naar zowel ZIN en PGB!), per 1 januari 2019 dit niet meer mogen doen omwille van de bovengenoemde waarderingsvermindering van alle in-service-opgeleide verpleegkundigen naar MBO-niveau en dat er in de praktijk niet op individuele basis getoetst is op welk kennisniveau, ervaring en competenties!!

  2. Inkomstenderving: Naast het feit dat wij nu te maken krijgen met inkomstenderving omdat we tegen een lagere functie en tarief worden ingeschaald en we diverse taken niet meer uit mogen voeren hebben we te maken met een waarderingsverlaging naar MBO-niveau vinden wij het nog erger dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg en leven voor velen.

  3. Meer toezicht en controle: Ons valt ook op dat naast een groot tekort aan (wijk-)verpleegkundigen met de nodige ervaring bij het stellen van indicaties zowel in ZIN als PGB, menig (wijk)verpleegkundige geheel niet thuis is in alle wet- en regelgeving rond Wlz, Zvw, BKG, WMO, ZIN en PGB. Indien er hier meer toezicht en controle op is, kan er op een meer zorgvuldige, efficiënte, effectieve en kostenbesparende wijze voldaan worden aan kwaliteit van zorg. Wat we ons ook sterk afvragen is; Hoe het mogelijk is dat er geen opleiding nodig is voor het starten van een thuiszorgorganisatie of een wooninitiatief. Deze schieten als paddenstoelen uit de grond met soms zeer laag geschoold personeel en slechte kwaliteit van zorg. Vektis geeft erg gemakkelijk een AGB-code zonder een toetsing d.m.v. bijvoorbeeld KIWA-Keurmerk. Conclusie: De zorg verandert snel, de zorgvragen nemen toe, worden steeds complexer en persoonsgerichter met meer nadruk op preventie en positieve gezondheid. Voor een toekomstbestendige zorg, zijn veel verpleegkundigen nodig. Maar vooral is ook de juiste zorg op de juiste plek en vanuit de juiste financiering nodig. Niet niveauverlaging maar juist waardering, respect en HBO-erkenning voor het in-service A-diploma is zeker verdient en op zijn plaats! Wij zouden graag met u, als deskundige verpleegkundigen en goede knowhow hebbende op het gebied van wet- en regelgeving rond Wlz, Zvw, BKG, WMO, ZIN en PGB en indicatiestelling, in gesprek komen om een waardevolle bijdrage te kunnen blijven geven aan de kwaliteit van zorg en leven.
    We zijn in afwachting van een uitnodiging,

Hoogachtend en vriendelijke groet, ...

20-03-2019

Voortgang

De afgelopen week is er telefonisch contact gezocht door een medewerker van VenVN met ons naar aanleiding van ons verzoek aan de directie om verduidelijking waarom het advies is gegeven aan ZN om de indicaties per 01 januari 2019 uitsluitend nog door HBO-V 'ers te laten aftekenen. De directeur van VenVN vond waarschijnlijk onze vraag en onze doelgroep (De Inservice Opgeleide Verpleegkundige) niet belangrijk genoeg om zelf de telefoon te pakken en een reactie te geven.

+Lees meer...

In het telefonisch gesprek met de medewerker VenVN hebben wij wederom onze verbazing uitgesproken met betrekking tot het advies waarbij we aangegeven hebben over notities te beschikken waarin de directeur VenVN juist aangeeft dat zij van mening is dat de Inservice Opgeleide verpleegkundige een HBO niveau heeft, indicaties mag aftekenen, en zij ook evenals wij nergens heeft kunnen verifiëren -ook niet bij ZN- dat de Inservice Verpleegkundige dit niet zou mogen c.q . kunnen. Mede gelet op het HBO niveau. De medewerker kon hier geen passend antwoord op geven.

Uit deze, maar ook in relatie tot eerdere reacties van VenVN blijkt dat de geloofwaardigheid van VenVN niet veel waard is. Is het nog wel lonend lid te zijn van deze "belangenvertegenwoordiger" van onze beroepsgroep. Wij gaan de bovenstaande informatie delen met de politiek, de commissie Meurs, het ministerie en andere organisaties.

Het wordt tijd dat we ons fermer opstellen en van ons laten horen. Wordt zeker vervolgd.

16-03-2019

Voortgang en reactie VenVN

De afgelopen periode blijven ons praktijkvoorbeelden en berichten bereiken van collega’s waarin nogmaals heel duidelijk is dat het advies en de opstelling van VenVN ingrijpende consequenties heeft voor de zorg. De reactie van de directeur van VenVN op de vraag hoe ze tot het advies zijn gekomen staat haaks op de uitspraken van de directie van VenVN in eerdere overleggen die we met haar gevoerd hebben.

+Lees meer...

Het toont aan dat de Inservice Verpleegkundige bewust ondergewaardeerd wordt ondanks de door ons aangetoonde en onderbouwde argumenten van een Hbo niveau. Er zijn praktijkvoorbeelden waarin collega’s een afwaardering zien van hun functie(-inhoud) en er een inkomstenderving is. Daarnaast zijn er voorbeelden van Inservice Verpleegkundigen die door de werkgever Hbo-V’ers moeten opleiden om de Indicaties juist aan te leren en na de instructie op het zijspoor komen. Zorgverzekeraars verdedigen zich met het argument dat VenVN dit geadviseerd heeft… De zorg loopt leeg, gaat scheef staan, terwijl er mensen als jullie nodig zijn.

Het wachten is op de politici die als onze (volks-)vertegenwoordigers nu maar eens echt van zich moeten laten horen en de commissie Meurs die hopelijk in de gaten heeft wat er speelt en hoe er gewaardeerd moet worden, een Hbo status.

25-02-2019