U, de petitionaris
A verpleegkundige

Erken Inservice-opleiding verpleegkunde-A op HBO niveau

30.185 ondertekeningen

Op dit moment is men bezig met de beroepsprofielen en het onderscheid tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen. Hierbij wil men de voorloper van het HBO, de inservice opleiding (A-B en Z), degraderen naar een MBO-niveau. Er wordt ons gevraagd om 2 jaar te studeren om HBO-niveau te halen! Tijdens de inservice-opleiding kreeg je bijna 4 jaar lang les op minimaal HBO-niveau!

Petitie

Wij

Willen nu eindelijk eens respect en HBO-erkenning voor het inservice-A-diploma en geen degradatie!

 

constateren

  • Tijdens de inservice-A opleiding kreeg je gedurende de hele opleiding les van gespecialiseerde artsen in interne geneeskunde, anatomie/fysiologie, kindergeneeskunde, ethiek, psychologie/psychiatrie etc.

  • De landelijke centrale examens waren van een hoog niveau. De basis voor klinisch redeneren is in deze opleiding gelegd.

  • Bij het huidige HBO krijg je soms niet eens anatomie!

  • De A-opleiding is bijna 4 jaar op ziekenhuis niveau

  • met HBO kun je overal terecht!

 

en verzoeken

Wij verzoeken een HBO-erkenning voor het A-diploma.
Maak van het huidige HBO gewoon HBO-V, en het A-diploma bv HBO-VA (geldig in de algemene ziekenhuizen). Deze kun je dan inschalen op niveau 5, het MBO op niveau 4 en daaronder niveau 3. Het verouderen van een opleiding wil niet zeggen dat daarmee je niveau verloopt!

Geef ons de erkenning en het respect die deze groep (uitstervende groep verpleegkundigen) verdient!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2019 
Petitionaris:
CMA Kleijn 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Voortgang en reactie VenVN

De afgelopen periode blijven ons praktijkvoorbeelden en berichten bereiken van collega’s waarin nogmaals heel duidelijk is dat het advies en de opstelling van VenVN ingrijpende consequenties heeft voor de zorg. De reactie van de directeur van VenVN op de vraag hoe ze tot het advies zijn gekomen staat haaks op de uitspraken van de directie van VenVN in eerdere overleggen die we met haar gevoerd hebben.

+Lees meer...

Het toont aan dat de Inservice Verpleegkundige bewust ondergewaardeerd wordt ondanks de door ons aangetoonde en onderbouwde argumenten van een Hbo niveau. Er zijn praktijkvoorbeelden waarin collega’s een afwaardering zien van hun functie(-inhoud) en er een inkomstenderving is. Daarnaast zijn er voorbeelden van Inservice Verpleegkundigen die door de werkgever Hbo-V’ers moeten opleiden om de Indicaties juist aan te leren en na de instructie op het zijspoor komen. Zorgverzekeraars verdedigen zich met het argument dat VenVN dit geadviseerd heeft… De zorg loopt leeg, gaat scheef staan, terwijl er mensen als jullie nodig zijn.

Het wachten is op de politici die als onze (volks-)vertegenwoordigers nu maar eens echt van zich moeten laten horen en de commissie Meurs die hopelijk in de gaten heeft wat er speelt en hoe er gewaardeerd moet worden, een Hbo status.

25-02-2019

Niet meer mogen ondertekenen van indicaties in opdracht ZN met ingang van 01 januari 2019?

We hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevraagd naar de reden waarom Inservice opgeleide verpleegkundigen met ingang van 01 januari 2019 geen indicaties meer zouden mogen ondertekenen. Zoals eerder door ons al geverifieerd lag hier ook in voorgaande jaren geen besluit van ZN aan ten grondslag maar was het "ergens ontstaan".

+Lees meer...

In de reactie van ZN geeft zij aan dat - het niet meer mogen ondertekenen door Inservice opgeleide verpleegkundigen- een advies is/was van VenVN. Dit advies strookt niet met hetgeen de directie van VenVN met ons deelde in een van onze eerste gesprekken. Zij gaf hierin aan dat ook zij het geverifieerd had en tot dezelfde constatering als ons was gekomen dat er nergens een besluit van ZN aan ten grondslag lag. We hebben VenVN om reactie gevraagd, We wachten dit met interesse af.

31-01-2019

Inservice-Verpleegkundigen in de wijk mogen niet meer indiceren per 1-1-2019

Per 1 januari van dit jaar mag er niet meer ge-indiceerd worden door inservice-verpleegkundigen in de wijk! Dit is onlangs beslist door een aantal zorgverzekeraars! En ook al hebben ze (ondanks HBO-niveau) daarvoor, door o.a. V&VN ge-accrediteerde, certificaten voor behaald.

+Lees meer...

Dit is natuurlijk zéér verontrustend nieuws en maakt dat nóg meer inservice-verpleegkundigen moeten gaan stoppen met werken. Veel ZZP-ers in de wijk krijgen nu te maken met inkomstenderving en raken hun werk kwijt!! Er zijn nu al 30.000 tekorten in de zorg, met deze nieuwe regel loopt dit aantal nog meer op! Wij hebben HBO-niveau, zo blijkt uit de historie: "Het niveau voor inservice-verpleegkundigen is destijds (1988) vastgesteld op het 1e deskundigheidsniveau, gelijk met HBO. De Raad BIG concludeert dat deze groep qua aard, omvang en diepgang van de kennis en vaardigheden een Hbo niveau rechtvaardigt."

De commissie Meurs is zich nog steeds aan het beraden, naar alle waarschijnlijkheid wordt het eind februari/ begin maart, dat er een uitspraak komt! Misschien is het goed om vóór die tijd een demonstratie te houden op het binnenhof om zo méér druk te zetten en landelijke bekendheid te creéer-en! Graag wil ik weten of dit draagvlak heeft al dan niet. Stuur je reactie hierop naar ckleijn@telfort.nl! Mocht je andere suggesties hebben dan ook graag!

02-01-2019