U, de petitionaris

Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs

5.157 ondertekeningen

Studenten en docenten verdienen beter!

Deze petitie, in het belang van zowel studenten als docenten, is op 5 december 2017 met 5085 ondertekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer. Ondertekeningen van na 4 december 2017 om 24:00 zijn niet overhandigd.

In English

Petitie

Wij

het personeel van de Nederlandse universiteiten

 

constateren dat:

  • dat er steeds minder wordt ge├»nvesteerd in het wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart gedaald. Hierdoor is de werkdruk onder het universitaire personeel naar onacceptabele hoogte gestegen. De kwaliteit van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek is daardoor ernstig in het geding.

  • Wat dreigt zijn nog massalere colleges, nog minder contacturen en nog minder begeleidingstijd per student.

  • Er vindt op dit moment een uitputtingsslag plaats onder het personeel van de Nederlandse universiteiten. Zes op de tien medewerkers hebben fysieke en psychische klachten.

  • Als er geen realistische financiering van de huidige taakstelling komt zullen de studenten niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en komt de internationale positie van ons hoger onderwijs in gevaar. Dit kan en mag niet gebeuren in een kennisland als Nederland!

 

en verzoeken

  • Er moeten vierduizend nieuwe docenten bij, zoals reeds toegezegd door de vertrekkende regering. De gelden die zijn vrijgekomen door de afschaffing van de studiefinanciering dienen, zoals beloofd, hiervoor te worden ingezet.

  • Het huidige regeerakkoord leidt echter tot substantieel minder geld voor wetenschappelijk onderwijs. De prestatie- of kwaliteitsafspraken bieden hiervoor geen soelaas. In de eerste plaats moet er meer geld bij het wetenschappelijke onderwijs, niet minder.

  • Het is ontoereikend om slechts meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Zowel onderwijs als onderzoek hebben meer geld nodig. Het huidige regeerakkoord leidt ertoe dat de verwevenheid tussen deze twee nog meer wordt verstoord. Door de verdere druk op het onderwijs komt het onderzoek in het geding.

Kortom, het huidige regeerakkoord leidt tot een verder tekort aan docenten, tot een verdere toename van de werkdruk onder zowel docenten als studenten, tot een daling van de kwaliteit van het onderwijs, en tot een nog grotere verstoring van de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. Dit kan en mag niet gebeuren.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
14-01-2018 
Antwoord verwacht:
24-01-2018 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Rens Bod 
Organisatie:
University of Amsterdam 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

We zijn de 500 gepasseerd!

Onze petitie "Meer geld naar het wetenschappelijk onderwijs" is zojuist meer dan 500 maal ondertekend, en de teller loopt razendsnel op. We hebben nu aan alle CvB-voorzitters gevraagd of ze onze petitie willen ondersteunen.

+Lees meer...

Op 1 november zal onze petitie worden gebruikt in het kamerdebat over het regeerakkoord. Dus de tijd dringt. Verspreid de petitie daarom zoveel mogelijk in uw netwerk. Laten we met ons allen pleiten voor meer investeringen in het wetenschappelijk onderwijs en het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek!

17-10-2017