U, de petitionaris

Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs

5.157 ondertekeningen

Studenten en docenten verdienen beter!

Deze petitie, in het belang van zowel studenten als docenten, is op 5 december 2017 met 5085 ondertekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer. Ondertekeningen van na 4 december 2017 om 24:00 zijn niet overhandigd.

In English

Petitie

Wij

het personeel van de Nederlandse universiteiten

 

constateren dat:

  • dat er steeds minder wordt geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart gedaald. Hierdoor is de werkdruk onder het universitaire personeel naar onacceptabele hoogte gestegen. De kwaliteit van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek is daardoor ernstig in het geding.

  • Wat dreigt zijn nog massalere colleges, nog minder contacturen en nog minder begeleidingstijd per student.

  • Er vindt op dit moment een uitputtingsslag plaats onder het personeel van de Nederlandse universiteiten. Zes op de tien medewerkers hebben fysieke en psychische klachten.

  • Als er geen realistische financiering van de huidige taakstelling komt zullen de studenten niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en komt de internationale positie van ons hoger onderwijs in gevaar. Dit kan en mag niet gebeuren in een kennisland als Nederland!

 

en verzoeken

  • Er moeten vierduizend nieuwe docenten bij, zoals reeds toegezegd door de vertrekkende regering. De gelden die zijn vrijgekomen door de afschaffing van de studiefinanciering dienen, zoals beloofd, hiervoor te worden ingezet.

  • Het huidige regeerakkoord leidt echter tot substantieel minder geld voor wetenschappelijk onderwijs. De prestatie- of kwaliteitsafspraken bieden hiervoor geen soelaas. In de eerste plaats moet er meer geld bij het wetenschappelijke onderwijs, niet minder.

  • Het is ontoereikend om slechts meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Zowel onderwijs als onderzoek hebben meer geld nodig. Het huidige regeerakkoord leidt ertoe dat de verwevenheid tussen deze twee nog meer wordt verstoord. Door de verdere druk op het onderwijs komt het onderzoek in het geding.

Kortom, het huidige regeerakkoord leidt tot een verder tekort aan docenten, tot een verdere toename van de werkdruk onder zowel docenten als studenten, tot een daling van de kwaliteit van het onderwijs, en tot een nog grotere verstoring van de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek. Dit kan en mag niet gebeuren.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
14-01-2018 
Antwoord verwacht:
24-01-2018 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Rens Bod 
Organisatie:
University of Amsterdam 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Overhandiging op 5 december 2017

De petitie 'Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs' wordt overhandigd aan de Tweede Kamer op 5 december 2017 om 13:30 - 13:45 volgens TweedeKamer.nl. In de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag komt de commissie van Kamerleden over Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de petitie in ontvangst nemen.

+Lees meer...

Neem op tijd contact op met de petitionaris als u daar bij wilt zijn. Aanmelden tevoren is nodig en er mogen maximaal 8 personen mee. Wees ruim op tijd om door de beveiliging te gaan en een kluisje te vinden voor uw spullen. Lees ook het Handboek Petities over de overhandiging.

23-11-2017

De petitie zal worden aangeboden op 5 december om 13.30 uur!

Onze petitie zal op 5 december om 13.30 uur worden aangeboden aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. Een gepast Sinterklaaskadootje: het onderwijsdebat is namelijk meteen daarna op 6 en 7 december.

+Lees meer...

Verspreid nog snel onze petitie!

Namens WOinActie,

Rens Bod

17-11-2017

Update over de petitie: onderwijsdebat in de Tweede Kamer

Vandaag 1 november vindt het eerste debat plaats over het regeerakkoord in de Tweede Kamer. Het onderwijsdebat zelf is een aantal weken uitgesteld.

+Lees meer...

Mogelijk vindt dit plaats later in november; de datum horen we deze week. Ons plan is om de petitie de dag vóór dit onderwijsdebat aan te bieden aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer (dat zijn de onderwijswoordvoerders van de verschillende fracties). We hebben al contact met enkele van deze onderwijswoordvoerders. Zij hebben toegezegd de petitie te zullen meenemen in het onderwijsdebat.

Daarna willen we ook een publiek debat organiseren met de minister. Tegelijkertijd opereert de VSNU van bovenaf en spreekt rechtstreeks met het nieuwe kabinet. Het is echter van groot belang om juist ook van "onderaf" te opereren en de stem van de universitaire werknemers zelf aan de volksvertegenwoordigers te laten horen! Als dit allemaal geen effect heeft, plannen we verdere acties.

Blijf ondertussen de petitie verspreiden!

Met hartelijke groet, namens WOinActie,

Rens Bod

01-11-2017