You, the petitioner
Telangana 3

Eis dat India de rechten van christenen beschermt

1,058 signatures

De geloofsvrijheid voor christenen in India neemt sterk af. Tienduizenden ondergaan mishandeling, onrechtmatige opsluiting en ontheemding. India moet door de Europese Unie daar stevig op aangesproken worden en christenen beschermen, nu er binnenkort een nieuwe Indiase regering komt.

Petition

We

Wij, burgers en ingezetenen van het Koninkrijk der Nederlanden,

 

establish that:

  • het geweld tegen christenen in India ieder jaar toeneemt;
  • in 2023 meer dan 2000 kerken zijn verwoest, meer dan 10.000 christenen zijn mishandeld, zo’n 62.000 christenen zijn ontheemd en 2.085 christenen zonder rechtszaak opgesloten werden (Open Doors);
  • antibekeringswetten bekeringen tot het christelijk geloof enorm bemoeilijken en christenen op basis van deze wetten onterecht worden gearresteerd;
  • met name christenen afkomstig uit de laagste hindoekaste en christelijke vrouwen kwetsbaar zijn voor geweld en discriminatie;
  • leiders van de regerende BJP-partij aanvallen van hindoe-extremisten tegen christenen tolereren of zelfs aanmoedigen.

 

and request

  • de EU om druk uit te oefenen op de Indiase regering voor de bescherming van christenen en alles wat in haar macht ligt te doen om het geweld tegen christenen te stoppen;
  • de EU om de besprekingen over de totstandkoming van een handelsakkoord met India op te schorten zolang de Indiase regering geen werk maakt van het beschermen van christenen;
  • de EU dat de Speciale Europese Gezant voor Godsdienstvrijheid alles in het werk stelt om het geweld tegen Indiase christenen bij de Indiase regering aan de orde te stellen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Europees Parlement 
Petition desk:
Closing date:
2024-06-07 
Lead petitioner:
Jan Dirk van Nifterik 
Organisation:
Stichting HVC 
Website:

History

Signatures