You, the petitioner

Einde nullijn in 2014 voor het onderwijs

15,320 signatures

In 2010, 2011, 2012 en 2013 had het primair onderwijs een nullijn. In 2014 moet daar een einde aan komen. Onderwijspersoneel dat te maken heeft met grotere klassen, meer zorgleerlingen en meer werkdruk verdient meer waardering.

Petition

We

CNV Onderwijs, de vakvereniging voor het onderwijs

 

observe

dat, - al in 2010 een nullijn is afgesproken voor onderwijspersoneel in het primair onderwijs - de nullijn in 2010, 2011, 2012 en 2013 is begroot - de kosten voor levensonderhoud in die jaren erg zijn gestegen - de koopkracht voor onderwijspersoneel dus al jaren daalt - het onderwijs de enige sector is waar het personeel al zo lang op de nullijn staat - door hogere kosten en gelijkblijvende bekostiging er sprake is van ‘stille’ bezuinigingen - door grotere klassen de werkdruk verder is toegenomen - door de stelselwijziging passend onderwijs het aantal zorgleerlingen is toegenomen - de aantrekkelijkheid van het beroep onder druk komt te staan

 

and request

het kabinet de nullijn in 2014 voor het onderwijs af te schaffen

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-04-17 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Martin van Oosten 

History

Signatures