You, the petitioner

Eerlijke verdeling gemeentelijke woonlasten

14 signatures

Een verfijnder systeem van gemeentelijke woonlasten - het rioolrecht en de afvalstoffenheffing - instellen op basis van het aantal leden van een huishouden.

Petition

We

voorstanders van een eerlijkere verdeling van de gemeentelijke woonlasten

 

observe

  1. dat er bij de gemeentelijke woonlasten rioolrecht en afvalstoffenheffing slechts onderscheid wordt gemaakt tussen éénpersoonhuishoudens en meerpersoonshoudens;
  2. dat dit onvoldoende recht doet aan de bestaande variatie in grootte van huishoudens in Nederland;
  3. dat in 2009 de landelijke gemiddelden voor rioolrecht voor éénpersoonshoushoudens en meerpersoonshuishoudens respectievelijk €159 en €178 bedragen alsmede voor de afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens respectievelijk €196 en € 256 bedragen.
  4. dat met de onder punt drie genoemde constatering de hoogte van de in rekening gebrachte sommen voor rioolrecht en afvalstoffenheffing verschillen vertonen tussen éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens welke in onjuiste verhouding staan tot de grootte (aantal leden) van het huishouden

 

and request

de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal een verfijnder systeem van gemeentelijke woonlasten in te stellen gebaseerd op het exacte aantal leden van een huishouden.

Dit kan een progressief systeem zijn waarbij geldt dat elke toename van het aantal leden van een huishouden een gelijklopende groei van de woonlasten inhoudt.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2009-07-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jeroen Knevel 
Website:

History

Signatures