U, de petitionaris
Iedereen doet mee sticker

Een vrouw van 82 en haar verstandelijke beperkte zoon zet je niet op straat

1.537 ondertekeningen

Utrecht zet op 8 april 2021 een hoogbejaarde vrouw (82) en haar autistische, verstandelijke beperkte zoon Hakim, die functioneert op het niveau van een peuter, op straat. Gemeente Utrecht heeft woningcorporatie Mitros gevraagd de huur te beëindigen zonder voor een goed alternatief te zorgen

Petitie

Wij

Inwoners van Utrecht en anderen die mensen met een verstandelijke beperking niet willen uitsluiten.

 

constateren dat:

  • Dat moeder van 82 en overige gezinsleden al jaren voor Hakim zorgen en daar hulp bij vragen.
  • Dat zorginstellingen en gemeente op hun handen blijven zitten en Hakim verwaarlozen.
  • Dat ze hem in plaats daarvan willen opbergen in een instelling. Dat wil Hakim zelf niet.
  • Ook deskundigen zien er geen reden toe.
  • Op straat zetten zonder passend alternatief is het laatste middel om dit alsnog te realiseren. Utrecht schendt daarmee zijn zorgplicht.

 

en verzoeken

De gemeente:

  1. Te zorgen voor alternatieve huisvesting voor dit gezin, passend bij de beperking van Hakim.
  2. Een onveilige situatie te voorkomen die ertoe leidt dat Hakim onder dwang wordt opgenomen.
  3. Dit gezin niet uiteen te trekken vanwege nalatigheid van zorginstellingen en overheid.
  4. Negatieve energie om te zetten in positieve initiatieven om zorg en huisvesting te ontwikkelen voor álle Utrechters, ongeacht beperking of afkomst.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
17-05-2021 
Petitionaris:
Rachid Riyani 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Gemeente Utrecht solt met (mensen)rechten van mensen met een functiebeperking

Op 15 juli 2021 heeft Rachid Riyani de petitie met 1534 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Sharon Dijksma van Gemeente Utrecht. Daarin vraagt hij om zijn broer met een verstandelijke beperking die door gemeente Utrecht op straat is gezet, niet uit te stoten maar een plek te blijven gunnen als inwoner van de stad. Zorgwethouder van Ooijen, zo geeft Riyani aan is er verantwoordelijk voor dat zijn hoogbejaarde moeder van 82, zijn verstandelijk beperkte broer en hijzelf half april uit huis zijn gezet.

+Lees meer...

Na drie maanden zonder vaste woon- of verblijfplaats is er nog geen oplossing gevonden en zijn alle gesprekken door de gemeente gestaakt, ondanks de belofte van de wethouder om daarvoor zorg te dragen. Hij verwijt de wethouder te handelen in strijd met de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische aandoening’ en het ‘VN-verdrag Handicap’; hij verwijt discriminatie op grond van herkomst en functiebeperking; en onrechtmatige overheidsinmenging in hun gezinsleven (artikel 8 EVRM). “Wij zijn niet één uniek geval”, aldus Riyani in zijn verklaring, “bij uitsluiting en discriminatie is niet één familie in het geding, maar wordt een hele gemeenschap geraakt.” Hij vraagt de gemeenteraad tot slot om wethouder Van Ooijen aan zijn beloften te houden. Aanwezige gemeenteraadsleden reageren geschokt als zij horen dat er na drie maanden nog niets is geregeld. Burgemeester Dijksma beloofde in antwoord petitie en handtekeningen aan de gemeenteraad te sturen en daar te bespreken.

15-07-2021

twee maanden later: er is nog niets opgelost

21 juni 2021 het is twee maanden nadat het gezin op straat is gezet en feitelijk zijn alle gezinsleden nog zonder vaste woon- en verblijfplaats, ondanks de belofte van wethouder Van Ooijen aan de gemeenteraad dat hij het probleem zou oplossen. De familie zal de meer dan 1500 handtekeningen onder deze petitie binnenkort aanbieden aan de gemeenteraad van Utrecht.

+Lees meer...

Een passende oplossing voor Hakim, de zoon met een verstandelijk beperking wordt door gemeente Utrecht en het Zorgkantoor consequent gefrustreerd, met als doel om hem in crisis te brengen (hij is niet in crisis). en hem uit het gezin weg te halen en op een crisisbed en buiten de samenleving te plaatsen. Dit is tegen zijn wens en de wens van de familie en tegen het advies op grond van het diagnostisch onderzoek van de GZ-psycholoog. Daarmee schenden gemeente en zorgkantoor artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM):

Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 1 Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2 Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

22-06-2021

Meest kwetsbare gezinslid wacht onzeker lot

Er wordt regelmatig en koortsachtig overlegd over de situatie van dit gezin. Vrijdagavond 16-04 opnieuw, om te horen of de woningcorporaties in Utrecht en omgeving een vervangende woning zouden willen bieden.

+Lees meer...

De gemeente heeft een zogenaamde 'maatwerktafel' georganiseerd, niet mét, maar óver het gezin. De gezinsleden hebben vervolghuisvesting gevraagd voor moeder en de beide broers, passend bij de beperking van Hakim (veilig, goed geïsoleerd). Zij hebben Hakim bovendien aangemeld voor deeltijdverblijf. Hij is dan drie of vier dagen per week thuis en de rest van de tijd in een instelling. De woningcorporaties echter willen zo'n aanbod niet doen aan Hakim. Zo staat Hakim feitelijk op straat, ondanks de beloften die zijn gedaan. Gemeenteambtenaren dringen aan op een crisisopname, maar de familie reageert dat een crisisopname niet is bedoeld om huisvestingsproblemen op te lossen. Haklm verkeert niet in crisis, maar heeft een huisvestingsprobleem dat is gecreëerd door dezelfde partijen die het mee moeten oplossen.

17-04-2021