You, the petitioner
Atelier

Eén vernieuwde basisschool Het Atelier; geen unilocatie met basisschool Het Mozaïek

275 signatures

De schoolbesturen van basisschool Het Atelier (Catent) en basisschool Het Mozaïek (Vivente) hebben met de gemeente Zwolle besloten beide scholen te laten huisvesten op het terrein van Het Atelier. Ouders/verzorgers en buurtbewoners van Het Atelier zijn in dit besluit niet gekend en beschouwen dit besluit als ongewenst.

Tip: zet een speciaal vinkje na het ondertekenen om updates per e-mail te ontvangen

Petition

We

Ouders/verzorgers en buurtbewoners van basisschool Het Atelier

 

establish that:

 • Dat de gemeenteraad op 27-11-17 besloten heeft tot nieuwbouw van Het Atelier en Het Mozaïek op het terrein van het Atelier / de zogenaamde unilocatie.
 • Dat wij op geen enkele wijze zijn meegenomen in de besluitvorming en pas middels een nieuwsbrief op 11-07-18 door de school zijn ingelicht.
 • Dat onder ons geen draagvlak is voor het besluit.
 • Dat dit besluit een negatief effect heeft op de belevingswaarde/unieke karakter van de school, het schoolplein en de directe omgeving voor ouders/verzorgers en buurtbewoners.

 

and request

 • Dat de gemeente (en de betreffende schoolbesturen) het besluit om basisschool Het Atelier (Catent) en basisschool Het Mozaïek (Vivente) te laten huisvesten op het terrein van Het Atelier (de zogenaamde unilocatie) terugdraait.
 • Dat de gemeente en het Atelier (Catent) de randvoorwaarden van ouders/verzorgers en buurtbewoners integreren in de planvorming en ons meenemen in alle besluitvorming rondom de invulling van de locatie Assendorperdijk 51.

The answer

Stand van zaken medio oktober 2018

Onze acties om ons ongenoegen te uiten over het proces leidend tot het besluit van de unilocatie én het besluit zelf, hebben succes gehad! De verantwoordelijke wethouder heeft in een brief – gericht aan de ouders/verzorgers en wijkbewoners van de twee betreffende basisscholen – aangeven het proces over te willen doen. De brief is thans per mail gestuurd aan de ouders/verzorgers en wordt vermoedelijk eerdaags per post bezorgd aan de wijkbewoners.

Afgelopen vrijdag heeft de werkgroep naar aanleiding van deze brief een gesprek gehad met de wethouder en de schoolbesturen. Het was een verhelderend gesprek.

De werkgroep wordt door de gemeente uitgenodigd voor een vervolggesprek over het scenario-onderzoek (o.a. locatiekeuze) en de participatie van wijkbewoners. Hierover later meer. De schoolbesturen geven de suggestie aan ouders om zich te wenden tot de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR). De schoolbesturen leggen namelijk het besluit voor de toekomstige locatie ter advisering voor aan de (O)MR, dus voel u geroepen om uw mening als ouder te communiceren met de OMR.

We zijn blij om te constateren dat de rijdende trein lijkt stil gezet en dat een nieuw traject wordt opgestart, hopelijk naar tevredenheid van alle belanghebbenden. We hebben daarom besloten de petitie voorlopig niet aan te bieden aan de gemeenteraad.

We houden u op de hoogte via dit kanaal. Ook kunt u ons volgen op onze Facebook pagina

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Zwolle 
Petition desk:
Closing date:
2018-10-31 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Werkgroep 'geenunilocatie' 
Website:

History

Signatures

Updates

Stand van zaken medio oktober 2018

Onze acties om ons ongenoegen te uiten over het proces leidend tot het besluit van de unilocatie én het besluit zelf, hebben succes gehad! De verantwoordelijke wethouder heeft in een brief – gericht aan de ouders/verzorgers en wijkbewoners van de twee betreffende basisscholen – aangeven het proces over te willen doen. De brief is thans per mail gestuurd aan de ouders/verzorgers en wordt vermoedelijk eerdaags per post bezorgd aan de wijkbewoners.

+Read more...

Afgelopen vrijdag heeft de werkgroep naar aanleiding van deze brief een gesprek gehad met de wethouder en de schoolbesturen. Het was een verhelderend gesprek.

De werkgroep wordt door de gemeente uitgenodigd voor een vervolggesprek over het scenario-onderzoek (o.a. locatiekeuze) en de participatie van wijkbewoners. Hierover later meer. De schoolbesturen geven de suggestie aan ouders om zich te wenden tot de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR). De schoolbesturen leggen namelijk het besluit voor de toekomstige locatie ter advisering voor aan de (O)MR, dus voel u geroepen om uw mening als ouder te communiceren met de OMR.

We zijn blij om te constateren dat de rijdende trein lijkt stil gezet en dat een nieuw traject wordt opgestart, hopelijk naar tevredenheid van alle belanghebbenden. We hebben daarom besloten de petitie voorlopig niet aan te bieden aan de gemeenteraad.

We houden u op de hoogte via dit kanaal. Ook kunt u ons volgen op onze Facebook pagina

2018-10-17

Overzicht gebeurtenissen 11-07-18 t/m 27-07-18

We houden jullie via dit kanaal op de hoogte van de voortgang van de petitie. Klik op de link in de originele mail van petities.nl en zet het 2e vinkje aan (als u dat nog niet heeft gedaan), om het nieuws ook per e-mail te ontvangen:

Allereerst: dank dat u de tijd en moeite heeft genomen om de petitie te ondertekenen! Op 27 juli 2018 waren er al meer dan 160 ondertekenaars! Dit aanzienlijke aantal versterkt de kracht van de petitie.

+Read more...

Bij een aantal van 200 handtekeningen of meer wordt dit initiatief gezien als een niet te negeren stem uit de wijk. Spreek a.u.b. mensen die u kent aan op het belang van dit initiatief.

Overzicht gebeurtenissen 11-07-18 t/m 27-07-18

 • (27-11-17 besluit unilocatie goedgekeurd door gemeenteraad)
 • 11-07-18 bericht van directies over besluit unilocatie
 • Gesprek aangevraagd met directie Atelier en bestuur Catent
 • 18-07-18 gesprek met directie Atelier en projectbegeleider. Ontvangen info is als volgt:
  • Kindtoename: 170 (Atelier) + 235 (Mozaïek) + ? (kinderopvang 0-4j)*. *In het gesprek werd duidelijk dat een kinderopvang eveneens deel van de plannen uitmaakt. De unilocatie wordt een soort ‘IKC Assendorp’
  • Bouwoppervlakte: van 1200m2 naar 2600m2
  • Plaatsing gebouw op het terrein: nog nader te bepalen
  • Vanaf afgelopen maart worden er ‘handen en voeten’ aan het besluit gegeven. Na de aanstaande herfstvakantie moet het ‘programma van eisen’ gereed zijn.
  • 18-07-18 in bijeenkomst met ouders/verzorgers en buurtbewoners besloten tot petitie
 • 19-07-18 petitie online; in 24 uur meer 100x ondertekend
 • 20-07-18 benaderd door De Stentor; artikel is 21-07-18 gepubliceerd
 • 23-07-18 (Wederom) gesprek aangevraagd met bestuur Catent
 • 24-07-18 Brief met vragen gestuurd naar gemeenteraadsleden en verantwoordelijke wethouder(s)

Vanwege de schoolvakantie en reces gemeentelijk bestuur zal er waarschijnlijk de komende weken geen nieuws zijn.

Heeft u vragen/opmerkingen en/of mocht u ons kunnen/willen ondersteunen met uw expertise (bijv. op het gebied van burgerparticipatie), stuur dan een email naar geenunilocatie@outlook.com om met ons in contact te treden.

2018-07-27