You, the petitioner
Images

Een veilige en stille provinciale weg in Sebaldeburen

24 signatures

Door middel van een petitie willen wij als bewoners van Sebaldeburen zorgen voor een veiligere en stillere provinciale weg. Verkeersonveiligheid en geluidsoverlast zijn al jarenlang problemen en deze problemen willen wij oplossen door een petitie aan te bieden bij de gemeente en provincie.

Petition

We

De bewoners aan de provinciale weg en andere bezorgde bewoners van Sebaldeburen en nabije omgeving,

 

establish that:

  1. Dat de verkeersveiligheid op de provinciale weg in Sebaldeburen ernstig te wensen overlaat

  2. Dat deze onder andere veroorzaakt wordt doordat deze weg een 50 km weg is binnen de bebouwde kom zonder snelheid verminderende objecten of een verkeersinrichting die snelheid beperkend is. Voor jong als oud een weg die onveilig voelt en is;

  3. Dat auto- en vrachtverkeer bij veel bewoners geluids- en drukteoverlast en veroorzaakt.

 

and request

Een dringende aanpak van de provinciale weg in zowel het verbeteren van de verkeersveiligheid als wel het overlast door toedoen van geluid of drukte. Dit kan ons inziens eenvoudig gerealiseerd worden door de snelheid te beperken van 50 naar 30 km per uur en de weginrichting in overeenstemming daarmee aan te passen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Westerkwartier 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-26 
Lead petitioner:
J.C.A. Van den Berge 
Organisation:
Sebaldeburen.net 

History

Signatures