You, the petitioner
Spuistraan1richtingbanner

Één richting in Spuistraat

21 signatures

In de Amsterdamse Spuistraat fietst men massaal tegen het verkeer in. Ik heb het gemeld bij het stadsdeel Centrum, die heeft me doorgestuurd naar handhaving.

Een politieagent van bureau Nieuwezijds vertelde me dat het juridisch lastig is te handhaven omdat niet na elk steegje een bord staat. Dit is voor de uitkering van een vergoeding door een verzekeraar een probleem geweest in het verleden. Een dader kan volhouden niet te kunnen weten dat het éénrichtingsverkeer is in de Spuistraat. Het slachtoffer van een botsing trekt aan het kortste eind.

Stuur fietsers voortaan met de juiste middelen duidelijk door naar de Nieuwezijds en Singel. Uiteindelijk zijn de meeste mensen schapen die niet teveel willen nadenken (blijkt als ik het 'overtreders' vraag). Zie ook de Spuistraat in Google Street View.

De petitie is overhandigd op 8 november 2011. Er is een video van twee minuten van. Het komt op de agenda van de stadsdeelraad van 20 december 2011. De raad zal dan een afdoeningsvoorstel doen (opties: door naar het dagelijks bestuur voor een antwoord, concept-antwoord eerst bespreken in commissie Openbare Ruimte, febr/maart 2012).

Het is op 6 maart 2012 behandeld, zie het laatste nieuwsbericht naast deze petitie voor de video daarvan.

Petition

We

fietsers in de Spuistraat,

 

establish that:

elke dag fietsers die ons tegemoet komen op de Spuistraat in Amsterdam. Men weet eenvoudigweg niet dat het éénrichtingsverkeer is. Voor automobilisten staat een bord op het Spui en één achter MagnaPlaza, maar in de rijrichting aan de kant van het fietspad staan nergens aanwijzingen voor fietsers. Ook niet na elk steegje.

Menig Amsterdammer heeft (nog) geen rijbewijs en heeft niet op een andere manier de verkeersregels kunnen leren. Ook worden ze niet door een navigatiesysteem gecorrigeerd (keer om!). Fietsende toeristen moeten het volledig hebben van de logica ter plekke.

Na een aanrijding kan je niet wijzen naar een verkeersbord of een pijl op het wegdek. Ze wisten het niet. Na een discussie zeggen de 'spookfietsers' dat ze het wel hadden willen weten maar dat het praktisch onmogelijk is.

Het is een onduidelijke situatie voor slecht oplettende fietsers.

 

and request

het duidelijk te maken aan fietsers dat de Spuistraat van Spui tot Prins Hendrikkade éénrichtingsverkeer is.

Fietsers op tijd met duidelijke aanwijzingen naast en op het wegdek te begeleiden naar de alternatieven: Singel en Nieuwezijds.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

History

Signatures

Updates

Antwoord op petitie van stadsdeel Amsterdam Centrum

Op 6 maart 2012 is onderstaande reactie op de petitie besproken door de raad en wethouder van stadsdeel Amsterdam Centrum. Zie http://centrum.notubiz.nl/notucastOD/preverg/8594#agendaItem356160 of http://youtu.be/jKskpxLB380 voor voor een video-registratie ervan (11 minuten). Zie de link naar het originele document met afbeeldingen als PDF onderaan.

+Read more...

Dit was het antwoord: Uw petitie “Één richting in Spuistraat” van 6 december 2011 is behandeld in de vergadering van de stadsdeelraad van 20 december. Besloten is om de petitie ter afdoening in handen van het dagelijks bestuur te stellen ná behandeling van de concept- reactie in de Commissie Openbare Ruimte. De situatie die u schetst is als volgt: In de Spuistraat geldt eenrichtingsverkeer van noord naar zuid. Voor fietsverkeer is een vrijliggend fietspad aangelegd tussen de Martelaarsgracht en het Spui. U constateert dat fietsers in tegengestelde richting gebruik maken van het fietspad en meent dat de onduidelijke bebording in de straat hiertoe aanleiding geeft. Met de petitie wordt door u verzocht om: aan fietsers duidelijk te maken dat de Spuistraat tot Prins Hendrikkade éénrichtingsverkeer is; fietsers op tijd met duidelijke aanwijzingen naast en op het wegdek te begeleiden naar de alternatieven: Singel en Nieuwezijds. Wij berichten u als volgt. Wij delen uw waarneming dat het voorkomt dat fietsers op het fietspad in tegengestelde richting rijden. Weliswaar niet in massale aantallen, maar inderdaad, het komt voor. Navraag bij de politie heeft uitgemaakt dat de situatie ter plaatse zodanig is dat ten aanzien hiervan wel degelijk door hen handhavend opgetreden zou kunnen worden. Basis hiervoor is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW). Voor wat betreft de verkeerstekens is deze uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV). Ter ondersteuning en om nog duidelijker te maken dat op de Spuistraat éénrichtingsverkeer geldt, zijn naar aanleiding van eerdere meldingen en klachten halverwege 2011 bij elke zijstraat fietssymbolen op het fietspad aangebracht. De fietssymbolen staan gericht in de rijrichting. Met een verkeersdeskundige van de politie is naar aanleiding van uw petitie de bebording nogmaals bekeken. De conclusie van deze schouw is geweest dat de bebording op orde is. Bij elke zijstraat, waar gefietst mag worden, staat het bord D6R (hieronder afgebeeld) of het bord C4R. Op het Spui en bij de Raadhuisstraat staat zowel bij de rijweg als het fietspad een C2 bord. Om te verduidelijken dat het inrijverbod ook voor fietsers geldt zullen onderborden aangebracht worden. D6R C4R C2 Verder verzoekt u om de fietsers op tijd en met duidelijke aanwijzingen, naast en op het wegdek, te begeleiden naar de alternatieven op het Singel en Nieuwezijds Voorburgwal. Ten aanzien hiervan geldt echter de ervaring dat het plaatsen van extra borden en aanwijzingen op de rijweg alleen maar verwarrend werkt en bovendien naar verwachting relatief weinig resultaat oplevert. Wij zijn er immers van overtuigd dat een groot deel van de „spookfietsers? wel degelijk op de hoogte is van dat het éénrichtingsverkeer is. Daarnaast is het beleid van stadsdeel Centrum om, mede met het oog op veiligheid en bereikbaarheid, niet meer objecten in de openbare ruimte te plaatsen dan noodzakelijk. Om bovenstaande redenen zullen wij uw verzoek om alternatieve routes onder de aandacht te brengen niet inwilligen. Tenslotte zullen wij er bij de politie nogmaals op aandringen om handhavend op treden tegen fietsers die tegen de verkeersrichting in rijden. 

Het Antwoord op de petitie
2012-03-08

Ambtelijk advies: borden niet nodig, spookrijden is al strafbaar

Nadat ik de petitie ingediend heb ben ik met hulp van de Fietsersbond in contact gekomen met een verkeerskundige van de gemeente. De politie heeft het mis als ze zeggen dat het juridisch niet mogelijk is om te handhaven omdat er niet bij elke hoek een bord staat.

+Read more...

Ook de wijkregisseur die dat standpunt verkondigde heeft het mis.  In de verkeerswet staat al een boete als je aan de verkeerde kant van de weg fietst. Volgens de handige iPhone applicatie 'Boetebase' staat er een boete van €70 op. Tijd voor handhaving dus.  Daarnaast moet de gemeente Amsterdam een campagne starten in samenwerking met alle relevante organisaties. Het is niet alleen op dit stukje fietspad dat er in de verkeerde richting wordt gefietst. Als het met een campagne mogelijk is om Amsterdammers fietsverlichting te laten nemen (wie had dat ooit voor mogelijk gehouden?) dan moet deze regel ook te handhaven zijn. Helemaal omdat je ook weet waar de overtredingen zijn.  Terwijl ik poseerde voor de fotograaf bij het artikel over deze petitie hebben we niet lang hoeven wachten. De fotograaf zei dat hij niet te lang erop wilde wachten, ik verzekerde hem dat binnen maximaal twee minuten er al een overtreder zou langsfietsen. En ja hoor. En nog één en nog één. De fotograaf heeft genoeg foto's kunnen maken om uit te kiezen. Omdat het maken van de foto zo makkelijk ging lach ik op de foto.  

2012-01-02

Artikel in De Telegraaf (Amsterdamse editie) over fietsers in Spuistraat-petitie

Op 21 december 2011 stond er een groot artikel over deze petitie in De Telegraaf (Amsterdamse editie, pagina 11) over de problematiek van de fietsers in de Spuistraat die niet weten dat ze tegen het verkeer in fietsen.  Met toestemming van De Telegraaf bij deze het integrale artikel, afkomstig van Telegraaf.nl  .

2011-12-22