U, de petitionaris
Petitie

Een nieuwe ijsbaan in Leiden

4.182 ondertekeningen

Petitie

Wij

Schaatsen.nl

 

constateren dat:

Dat de nieuwe schaatsbaan in Leiden er mogelijk niet komt omdat de beloofde 4 miljoen euro uit het project wordt getrokken door het College van B&W

 

en verzoeken

De gemeenteraad om vast te houden aan de 4 miljoen euro voor een nieuwe ijsbaan. Komt die baan er niet, dan betekent dat het einde van de schaatssport in Leiden.

Het antwoord

333 meter baan realiseren

De Raad besluit een nieuwe IJshal aan de Voorschoterweg te bouwen, naast de nieuwbouw van het Combibad. Voorgesteld wordt een overdekte 250-meter variant uit te werken en daarin een uitbreiding naar een 333 meterbaan mee te nemen. Het definitief doorgaan van deze grotere variant is alleen mogelijk als het surplus aan kosten geheel uit bijdragen van buurgemeenten en acties van Stichting IJshal en schaatsverenigingen kan worden bekostigd. Uiterste datum dat dit bekend moet zijn is 1 oktober 2018.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. De stemverklaringen vanuit de gemeenteraad hierover:

 • De heer Van Haaster (D66) zegt dat de tomeloze sportieve inzet van de ijsclubs heeft aangetoond dat de ijshal in grote, lokale en regionale behoeften voorziet. De fractie van D66 heeft de ijshal altijd gesteund. Mede namens wijlen Aad Luiten zal D66 met alle soorten van genoegen instemmen met dit Kaderbesluit. D66 feliciteert de ijsclubs met het resultaat en wenst hen veel succes bij het inzamelen van een regionale financiering, om ook de laatste 83 meter mogelijk te maken.

 • Mevrouw Van Walraven (SP) vertelt dat de SP jarenlang voor een ijshal heeft gestreden. De vele olympische successen die Nederlandse schaatsers behalen, onderstrepen het belang van deze ijshal. Schaatsen is dé sport van Nederland.

 • De heer Schalkwijk (PvdA) complimenteert de vrijwilligers die al jarenlang bezig zijn geweest. De PvdA is erg blij met de inspanningen van de regionale ijsclubs. Dat vergroot de betrokkenheid van de regio. De PvdA is erg optimistisch over het realiseren van de grote ijshal.

 • Mevrouw Van Delft (GL) herinnert zich het moment van circa anderhalf jaar geleden dat het schaatsen bijna om zeep werd geholpen. Nu ligt het Kaderbesluit als een hamerstuk voor. GL is zeer blij en feliciteert de ijsclubs en alle ongebonden schaatsers met dit besluit.

 • De heer De Vries (CDA) merkt op dat ook het CDA blij is met dit besluit. Het is haast symboliek dat in de week waarin Leiden dit besluit neemt, een lid van een Leidse vereniging olympisch goud wint.

 • De heer De Vos (PvdD) zegt dat zijn fractie blij is dat er een nieuwe ijshal gebouwd kan worden. Ze kan instemmen met het raadsvoorstel. Een vergroting naar een 333 meterbaan hoeft niet van de PvdD als dat ten koste gaat van de ruimte voor het combibad met de ligweide. De fractie wacht de ontwikkelingen hierop met spanning af.

Bron: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/496900/Gemeenteraad%2015-02-2018

REACTIE VAN PETITIONARIS

De petitie is niet voor niets geweest:

Op 15 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Leiden het voorstel van B&W goedgekeurd, waarin wordt voorgesteld om de bouw van een nieuwe schaatshal van 250 meter geheel door de gemeente Leiden te financieren.

Voor de realisatie van een 333 meter baan staat de gemeente Leiden op het standpunt dat de financiering van het surplus ten opzichte van de 250 meter baan geheel in handen ligt van de regiogemeenten, aangevuld met inkomsten uit verhuur, sponsoring en acties door de Stichting IJshal Leiden. Dit surplus moet dan uiterlijk per 1 oktober 2018 beschikbaar zijn.

Inmiddels zijn we volop bezig om dit extra geld bij elkaar te krijgen. We hebben hiervoor zelfs een aparte website ontwikkeld, www.333m.nl, waarop al onze acties te volgen zijn.

We nodigen u uit om deze site te bekijken, waarop de argumenten voor een 333 meter baan zijn samengevat en waar u wellicht een actie vindt, waar u een bijdrage aan wilt leveren.

Met sportieve groet,

Stichtingsbestuur Schaatshal Leiden Willem van Vliet Secretaris

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Leiden 
Petitieloket:
Einddatum:
21-03-2017 
Status:
Beantwoord 
Organisatie:
KNSB 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

333 meter baan realiseren

De Raad besluit een nieuwe IJshal aan de Voorschoterweg te bouwen, naast de nieuwbouw van het Combibad. Voorgesteld wordt een overdekte 250-meter variant uit te werken en daarin een uitbreiding naar een 333 meterbaan mee te nemen.

+Lees meer...

Het definitief doorgaan van deze grotere variant is alleen mogelijk als het surplus aan kosten geheel uit bijdragen van buurgemeenten en acties van Stichting IJshal en schaatsverenigingen kan worden bekostigd. Uiterste datum dat dit bekend moet zijn is 1 oktober 2018.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. De stemverklaringen vanuit de gemeenteraad hierover:

 • De heer Van Haaster (D66) zegt dat de tomeloze sportieve inzet van de ijsclubs heeft aangetoond dat de ijshal in grote, lokale en regionale behoeften voorziet. De fractie van D66 heeft de ijshal altijd gesteund. Mede namens wijlen Aad Luiten zal D66 met alle soorten van genoegen instemmen met dit Kaderbesluit. D66 feliciteert de ijsclubs met het resultaat en wenst hen veel succes bij het inzamelen van een regionale financiering, om ook de laatste 83 meter mogelijk te maken.

 • Mevrouw Van Walraven (SP) vertelt dat de SP jarenlang voor een ijshal heeft gestreden. De vele olympische successen die Nederlandse schaatsers behalen, onderstrepen het belang van deze ijshal. Schaatsen is dé sport van Nederland.

 • De heer Schalkwijk (PvdA) complimenteert de vrijwilligers die al jarenlang bezig zijn geweest. De PvdA is erg blij met de inspanningen van de regionale ijsclubs. Dat vergroot de betrokkenheid van de regio. De PvdA is erg optimistisch over het realiseren van de grote ijshal.

 • Mevrouw Van Delft (GL) herinnert zich het moment van circa anderhalf jaar geleden dat het schaatsen bijna om zeep werd geholpen. Nu ligt het Kaderbesluit als een hamerstuk voor. GL is zeer blij en feliciteert de ijsclubs en alle ongebonden schaatsers met dit besluit.

 • De heer De Vries (CDA) merkt op dat ook het CDA blij is met dit besluit. Het is haast symboliek dat in de week waarin Leiden dit besluit neemt, een lid van een Leidse vereniging olympisch goud wint.

 • De heer De Vos (PvdD) zegt dat zijn fractie blij is dat er een nieuwe ijshal gebouwd kan worden. Ze kan instemmen met het raadsvoorstel. Een vergroting naar een 333 meterbaan hoeft niet van de PvdD als dat ten koste gaat van de ruimte voor het combibad met de ligweide. De fractie wacht de ontwikkelingen hierop met spanning af.

Bron: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/496900/Gemeenteraad%2015-02-2018

REACTIE VAN PETITIONARIS

De petitie is niet voor niets geweest:

Op 15 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Leiden het voorstel van B&W goedgekeurd, waarin wordt voorgesteld om de bouw van een nieuwe schaatshal van 250 meter geheel door de gemeente Leiden te financieren.

Voor de realisatie van een 333 meter baan staat de gemeente Leiden op het standpunt dat de financiering van het surplus ten opzichte van de 250 meter baan geheel in handen ligt van de regiogemeenten, aangevuld met inkomsten uit verhuur, sponsoring en acties door de Stichting IJshal Leiden. Dit surplus moet dan uiterlijk per 1 oktober 2018 beschikbaar zijn.

Inmiddels zijn we volop bezig om dit extra geld bij elkaar te krijgen. We hebben hiervoor zelfs een aparte website ontwikkeld, www.333m.nl, waarop al onze acties te volgen zijn.

We nodigen u uit om deze site te bekijken, waarop de argumenten voor een 333 meter baan zijn samengevat en waar u wellicht een actie vindt, waar u een bijdrage aan wilt leveren.

Met sportieve groet,

Stichtingsbestuur Schaatshal Leiden Willem van Vliet Secretaris

17-06-2018

Wijziging tijdstip overhandiging aan Wethouder Paul Dirkse

Het tijdstip van overhandiging is om 16.00 uur 20 maart aanstaande op het stadhuisplein te Leiden in plaats van het eerder gemelde tijdstip. .

22-02-2017

Overhandiging petitie aan wethouder Leiden

Op 20 maart aanstaande om 16.30u zal de gezamenlijke petitie aangeboden worden aan Wethouder Paul Dirkse op het Stadhuisplein te Leiden. Eenieder is van harte welkom..

20-02-2017