You, the petitioner
Keurmerk kvv 2

Het is tijd voor een Keurmerk KVV: Veilig Vers Vlees Voeren!

367 signatures

Het aan honden en katten voeren van vers vlees (KVV) is populair. De markt is echter onvoldoende gereguleerd. Dit heeft excessen op het gebied van voedselveiligheid en de gezondheid van huisdieren tot gevolg, zo toonde ook TROS Radar aan. Het is tijd voor een Keurmerk KVV: Veilig Vers Vlees Voeren!

Petition

We

huisdiereneigenaren, professionals in de branche, en anderen, zowel voor- als tegenstanders van KVV.

 

observe

dat de markt van het produceren, in de handel brengen en verkopen van vers vlees voor honden en katten (hierna: KVV) momenteel onvoldoende gereguleerd is, waardoor er zich in de afgelopen jaren diverse excessen op het gebied van voedselveiligheid en de gezondheid van honden en katten hebben kunnen voordoen, gerelateerd aan de consumptie van bepaalde soorten KVV, zoals ook aan het licht gebracht door TROS Radar op maandag 3 september jongstleden.

 

and request

de overheid om binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk in 2019, wet- en regelgeving ten aanzien van het produceren, in de markt brengen en verkopen van KVV tot stand te hebben gebracht, waarbij een toezichthouder aangewezen wordt, die toeziet op de naleving van deze wetten en regels, teneinde de voedselveiligheid en de gezondheid van huisdieren niet langer onnodig in gevaar te brengen, en consumenten én producenten duidelijkheid te bieden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2018-12-09 
Lead petitioner:
Maurice Vollebregt 
Organisation:
www.keurmerkkvv.nl 
Website:

History

Signatures