You, the petitioner

Doortrekking A15 niet ten koste van leefbaarheid!

1,440 signatures

Als de A15 wordt doorgetrokken tussen Bemmel en Zevenaar, dan mag dat niet ten koste gaan van de leefbaarheid in het gebied. Om financiële redenen willen de provincie, de stadsregio en het Rijk afzien van een tunnel onder het Pannerdensch kanaal. Ook een verdiepte ligging en de bestaande oprit naar de A12 bij Zevenaar zijn geofferd. De meeste direct betrokken gemeenten vinden deze keuzes onaanvaardbaar. Achttien bewoners- en milieuorganisaties hebben het initiatief genomen tot deze petitie. Onder hen leven verschillende meningen over nut en noodzaak van de A15-doortrekking. Maar allemaal zijn ze het erover eens dat áls de A15 wordt doorgetrokken, gekozen moet worden voor een oplossing die de omgeving zo weinig mogelijk belast. Steun deze petitie, zodat leefbaarheid en landschap niet worden vergeten! Beter bereikbaar, ja! A15-brug en maaiveldligging nee!

Petition

We

Bewoners van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Ondersteund door: Dorpsraad Babberich, Dorpsraad Groessen, Dorpsraad Loo, Dorpsraad Ooij, Dorpsraad Ressen, Gelderse Milieufederatie, Milieudefensie Arnhem, Milieudefensie regio Nijmegen, Platform Bemmel West, Platform Doornenburg, Platform Haalderen, Platform Loovelden, Platform ’t Hoogste Belang (Bemmel), Stichting Argus A15 (Zevenaar), Stichting Bewonersoverleg Groessen A15, Stichting Milieuvrienden Duiven, Stichting Strijdbaar Angeren, Wijkplatform Zilverkamp-Holthuysen

 

establish that:

• dat er bestuurlijk en politiek in de regio veel overeenstemming is over een doortrekking van de A15; • dat het bestuur van de provincie, de stadsregio en het Rijk nu de A15 willen doortrekken door aanleg met een brug en grotendeels ligging op maaiveld, omdat de doortrekking anders te duur zou worden; • dat zo’n aanleg leidt tot veel extra (geluid)overlast in de woonkernen, landschappelijke aantasting en verlies aan recreatie- en natuurwaarden; • dat volgens deskundigen een betere inpassing, waaronder een tunnel, mogelijk is voor vergelijkbare kosten of met geringe meerkosten als het door de bestuurders voorgestelde voorkeursalternatief; • dat er grote gevolgen zijn voor verkeersafwikkeling van het onderliggende wegennet en met name voor Zevenaar.

 

and request

De Minister van Infrastructuur & Milieu:

• de A15, áls deze wordt doorgetrokken, aan te leggen met een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, met verdiepte ligging (tussen Ressen en Angeren, bij Groessen en tussen Duiven en Zevenaar) en met drie aansluitingen voor A15 en A12 bij Zevenaar • dit alternatief in overleg met marktpartijen verder uit te werken.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-15 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Samenwerkende bewoners- en milieuorganisaties 

History

Signatures

Updates

Nieuwsbrief “A15 Onder voorwaarden”

Omdat u één van de ruim 1300 mensen bent, die de petitie “Doortrekking A15 niet ten koste van leefbaarheid!” heeft  ondertekend, houden wij u met deze nieuwsbrief  op de hoogte van de ontwikkelingen rond de doortrekking van de A15. De initiatiefnemers van de petitie, bewoners- en milieuorganisaties uit de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, hebben besloten de petitie nog minimaal een maand langer open te stellen.

+Read more...

De Minister zal naar verwachting haar Standpunt inzake de doortrekking van de A15 nog niet voor het eind van het jaar innemen. De extra tijd willen we benutten door nog meer ondertekeningen van de petitie te verkrijgen. Daarnaast bereiden we nieuwe activiteiten voor, zoals een debat over een betere inpassing van de A15. Het gaat dan om een betere inpassing nabij de woonkernen en een ondertunneling bij het Pannerdensch Kanaal.     Bewoners- en milieugroepen spreken zich uit over doortrekking van de A15 In verschillende zienswijzen op de Trajectnota/MERA15 spreken bewoners- en milieugroepen zich uit over de A15. Een aantal bewoners- en milieugroepen vinden nut en noodzaak van een doortrekking niet aangetoond en kiezen voor de uitwerking van het RegioCombiAlternatief. Andere bewoners- en milieugroepen zien de doortrekking van de A15 als een feit en kiezen voor een betere inpassing. In ieder geval zijn alle organisaties het erover eens dat áls de A15 wordt doorgetrokken een betere inpassing absoluut noodzakelijk is. De zienswijzen van de enkele organisaties zijn via onderstaande links te lezen: Argus A15: Zienswijze A15 Argus A15 Gelderse Milieufederatie: Zienswijze A15 Gelderse Milieufederatie Bewonersgroep Lingewaard A15: binnenkort te vinden op hun eigen nieuwe site of volg hen op Twitter: A15 Lingewaard op Twitter) Bewonersoverleg Groessen A15: Zienswijze Bewonersoverleg Groessen A15   Stadsregio Arnhem-Nijmegen spreekt zich uit voor een tunnel Jaap Modder, voorzitter van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, was de eerste in de regio die zich vorig jaar openlijk uitsprak voor aanleg van een doorgetrokken A15 met een brug in plaats van een tunnel. We waren dan ook aangenaam verrast dat de Stadsregio Arnhem-Nijmegen naar aanleiding van de Trajectnota/MER de Minister nu adviseert om de tunneloptie bij de kruising van het Pannerdensch Kanaal mee te nemen en de mogelijkheden voor een betere inpassing in Lingewaard, Duiven en Zevenaar te bezien (zie Advies A15 Stadsregio Arnhem-Nijmegen).   Provincie Gelderland houdt vast aan voorkeursvariant De provincie Gelderland is met een bijdrage van 360 miljoen euro de belangrijkste financier van de doortrekking van de A15. Ondanks dat in het verleden Provinciale Staten in meerderheid de voorkeur had voor doortrekking van de A15 met een tunnel, houdt zij nu vast aan doortrekking met een brug. Ook een half verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar vindt de provincie wenselijk en een betere inpassing bij park Lingezegen. De provincie voorziet dat de inkomsten uit tolheffing (282,5 miljoen euro) zullen tegenvallen, waardoor ze hier alvast 35 miljoen euro hiervoor reserveert. Wel vindt de provincie dat de mogelijkheid voor een fietsbrug gekoppeld aan de A15 nader moet worden onderzocht. Zie zienswijze A15 provincie Gelderland   Bewonersgroep Lingewaard A15 biedt handtekeningen aan CvdK aan Op woensdagochtend 28 september heeft de Bewonersgroep Lingewaard A15 in totaal 847 handtekeningen voor een betere inpassing van de A15 aangeboden aan de Commissaris van de Koningin in Gelderland. Deze handtekeningen waren door een oproep in een huis-aan-huis blad in recordtijd opgehaald. Met de aanbieding van de handtekeningen heeft de Bewonersgroep Lingewaard A15 getracht om alsnog een meerderheid van Provinciale Staten achter een betere inpassing van de A15 (tunnel en verdiepte ligging) te krijgen. Helaas heeft een meerderheid van Provinciale Staten tot nu toe hier geen gehoor aan gegeven.   Expertgroep ziet kansen voor een tunnel Experts op het gebied van aanleg en aanbesteding van bruggen en tunnels (dr. ing. A. Romeijn, Technische Universiteit Delft en ing. H. Admiraal, lector Ondergronds Ruimtegebruik verbonden aan het Centre Applied Research Underground Space) geven aan dat de kosten voor een tunnel niet hoger hoeven te zijn dan voor een brug. Belangrijk is dat de Minister in haar op te stellen Standpunt niet voorsorteert op alleen een brug, maar ook de optie van een tunnel openhoudt. Wanneer wordt uitgegaan van een betere landschappelijke inpassing en het voorkomen van hinder voor de omgeving, kan de markt dat vertalen in een langere tunnel en/of meer lengte verdiepte ligging. Een tunnel hoeft dan volgens hen niet duurder te zijn dan een brug, die ook aan deze eisen moet voldoen.   A15 in het nieuws: Links naar meningen en opinies van bewoners- en milieuorganisaties in het nieuws: Dossier A15 bij Omroep Gelderland Dossier A15 in De Gelderlander A15 programma “In Gelderland” uitzending 19 oktober 2011   Maak de petitie verder bekend Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe beter. U kunt de volgende link gebruiken om kennissen, collega’s, familie en vrienden op een betere inpassing van de A15 te wijzen.http://a15ondervoorwaarden.petities.nl/. U kunt ook de (voorbeeld)mail onderaan deze nieuwsbrief gebruiken om door te sturen.   Deze nieuwsbrief is samengesteld door:   Musketiersoverleg (samenwerkende bewonersorganisaties in de Liemers) Gelderse Milieufederatie (Joost Reijnen) Bewonersgroep Lingewaard A15 (Harold Beem)   Wilt u permanent op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond de A15 en/of ander nieuws van de betrokken organisaties, abonneer u dan via onderstaande linken gratis op één of meerdere onderstaande nieuwsbrieven:   ArgusA15: klik hier voor: Nieuwsbrief Argus A15 Gelderse Milieufederatie: klik hier voor: Nieuwsbrief Gelderse Milieufederatie Bewonersgroep Lingewaard A15: voor nadere informatie stuur e-mail naar:bglwa15@gmail.com

2011-10-25