You, the petitioner

DOK kunsttentoonstellingen moet blijven

236 signatures

Elke twee maanden is er bij DOK Kunst een expositie van een beloftevolle of gerenommeerde kunstenaar met daaraan gekoppeld een opening, een lezing of een andere activiteit. Dit dreigt nu, door voorgenomen bezuiniging van de directie, te verdwijnen.

Petition

We

kunstenaars, kunstinstellingen, kunstliefhebbers en bewoners van Delft

 

observe

dat met het verdijnen van DOK Kunst in zijn huidige vorm, een waardevolle en unieke plek verdwijnt binnen het culturele veld van Delft

 

and request

daarom de directie van DOK dit besluit te heroverwegen en te zoeken naar mogelijke alternatieven voor deze bezuiniging, waardoor DOK Kunst zijn waardevolle functie kan behouden

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Delft 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-18 
Status:
Withdrawn 
Organisation:
stichting id11 

History

Signatures

Updates

Expositieruimte DOK-Kunst verdwijnt

Vrijdag 18 november hebben Coen de Jong, Paul Giesen, Rolina Nell, Joop van der Waart en Rosemarijn van Limburg Stirum, namens 233 ondertekenaars een petitie tot behoud van de tentoonstellingen bij Dok-Kunst in Delft overhandigd aan de directie van DOK. Inmiddels had de directie van DOK, haar medewerkster tentoonstellingen Landa van Vliet, al ontslagen en vormde het besluit tot beëindiging van de tentoonstellingsruimte een gepasseerd station.

+Read more...

De petitie evenals de bezorgdheid over het verlies van een goed aangeschreven tentoonstellingsruimte voor professionele kunst, vond dan ook weinig weerslag. In het streven naar meer bezoekersaantallen is het huidige concept van de kunstuitleen met expositieruimte niet afdoende, aldus de directie. De plannen die vervolgens gepresenteerd werden zullen niet bijdragen aan een interessant en levendig kunstklimaat in de stad Delft, maar dat is dan ook het doel niet. Een waardevolle en unieke plek binnen het culturele veld van Delft is hiermee verdwenen.

2011-11-20

Deze week worden de petities overhandigd....

De ruim 200 petities tot behoud van DOK-kunst tentoonstellingen, zullen vrijdag 18 november 2011 aan de directie van DOK worden overhandigd. Het lag in de bedoeling deze petities op 5 december te overhandigen, want wat kun je beter aan Sinterklaas vragen dan het behoud van een waardevolle plek in Delft voor hedendaagse kunst. De directie heeft echter inmiddels het kloppende hart van de tentoonstellingen eruit gerukt en ontslagen.

+Read more...

Een ludieke Sinterklaas boodschap is daarmee niet meer geheel op zijn plaats, anders dan een jute zak... Het voornemen van de directie lijkt onomkeerbaar, maar na vrijdag meer nieuws.    

2011-11-15