You, the petitioner
Pensioenakkoord

Dit is niet mijn pensioenakkoord, vriend

460 signatures

Op 10 juni presenteerden FNV en VNO-NCW het pensioenakkoord. Veel economen zijn het erover eens dat het slecht uitpakt voor jongeren. Deze petitie spreekt zich uit tegen het pensioenakkoord en vraagt om een betere vertegenwoording van jongeren door vakbonden en solidariteit die twee kanten op werkt.

Petition

We

Jongeren in Nederland

 

observe

 • Dat pensioenfondsen meer vrijheid krijgen en geen buffer meer hoeven aan te houden
  • Dat pensioenfondsen te verwachten rendementen als rekenrente mogen nemen, waardoor er op papier veel meer geld in kas zit dan daadwerkelijk het geval is
  • Dat pensioenfondsen hierdoor op korte termijn meer geld kunnen uitgeven
  • Dat met de 10-jarige hersteltermijn en het egalisatiefonds risico's worden doorgeschoven naar volgende generaties

 

and request

 • Een betere vertegenwoordiging van jongeren door de vakbonden, niet alleen van de leden van de babyboomgeneratie
  • Jongeren in het bestuur van pensioenfondsen worden benoemd
  • Lidmaatschap van jongeren bij een vakbond gestimuleerd wordt
  • Het pensioenstelsel zo hervormd wordt dat solidariteit twee kanten op werkt
  • Sociale partners niet langer valse veronderstellingen van een zeker en waardevast pensioen in stand houden

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-25 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jonge Socialisten 
Website:

History

Signatures