You, the petitioner

Den Haag

Denhaag275x200

Haags Loket voor burgerinitiatieven Welkom bij het digitaal loket voor het indienen van burgerinitiatieven bij de gemeente Den Haag. Via dit loket kunnen inwoners van Den Haag digitaal burgerinitiatieven indienen en ondersteunen. Klik hier voor informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en spelregels die komen kijken bij het indienen en ondersteunen van een Haags burgerinitiatief. Let op: dit Haagse loket is alleen bedoeld voor het indienen van burgerinitiatieven en niet voor andere vormen van petities. Voor het ondersteunen van Haagse burgerinitiatieven dient de ondersteuner woonachtig te zijn in Den Haag en 14 jaar of ouder.  .

53 petitions
Ymca plat

Parkeerduur in Scheveningen uitbreiden naar minimaal 3 uur

32
F

Natura 2000 maar dan zonder vuilstortlokaties

320
Afvalcontainers 27

Rusthoek&Jol tegen ORAC's

35
about 8 years
Halabja

Aanwijzing locatie waar een gedenkteken kan komen voor Halabjaherdenking

229
Muzee logo

Red Muzee Nu!

1,591
Foto petitie 50

Weg met de urenbeperking van het bezoekersparkeren

1,461