You, the petitioner

Deelbemiddeling moet blijven

16,534 signatures

Zelf een goedgekeurd adoptie contact zoeken in de Verenigde Staten en daarmee contact onderhouden (want dat is wat deelbemiddeling inhoudt) moet mogelijk blijven.

Deze petitie heeft bijgedragen om het wetsvoorstel erdoor te krijgen.

Petition

We

(Aspirant-) Adoptieouders

 

establish that:

de minister van Justitie deelbemiddeling gaat afschaffen en procedures gaat verscherpen waardoor het onmogelijk wordt kinderen via deelbemiddeling te adopteren uit voornamelijk de VS. Met deze maatregel worden vele (aspirant-) adoptieouders getroffen, voor wie adoptie via de VS de enige/laatste mogelijkheid is (alleenstaanden en hetero- èn homo stellen). Daarnaast worden er vele (aspirant-) adoptieouders, die al vóór de ratificatie van het Haags Adoptie Verdrag door de VS in bezit waren van hun beginseltoestemming èn die reeds toestemming hebben ontvangen van de Minister voor deelbemiddeling VS, de dupe van deze maatregelen.

Volgens het Haags Adoptie Verdrag is het zoeken naar een adoptie contact in het buitenland en daarmee contact onderhouden wel degelijk toegestaan. Er wordt al jaren gewerkt met veelal dezelfde bureaus die ook in de Verenigde Staten aan strenge eisen moeten voldoen. Tot nu toe zijn er geen misstanden geweest met betrekking tot deze contacten. Deze bureaus zetten zich ook in op het gebied van sociaal werk voor de biologische moeder.

Hoewel jonge blanke kinderen in het algemeen prima te plaatsen zijn in de VS, zijn African-American en bi-racial kinderen dat niet. Uit recentelijk gepubliceerd onderzoek uit de VS is naar voren gekomen dat African American kinderen oververtegenwoordigd zijn in nationale pleegzorg, lange tijd moeten wachten op een permanente plaatsing en op een veel latere leeftijd de institutionele zorg verlaten. Dit is natuurlijk allemaal niet in het belang van het kind.

Op het moment dat er wordt gekeken naar nationale plaatsing in de VS, wordt het kind in tijdelijke pleegzorg geplaatst. Vaak in meerdere gezinnen of tehuizen. Hoe langer erop een permanent plaatsing wordt gewacht hoe langer het kind in een tijdelijke plaatsing blijft. De pleeggezinnen in de VS bestaan vaak uit meerdere kinderen (6 kinderen zijn geen uitzondering). Dit is ook in strijd met de uitgangspunten van het Haags Adoptie Verdrag.

Adopties uit de Verenigde Staten worden zeer goed gecontroleerd. Voordat een kindje naar Nederland komt is e.e.a. vier keer kritisch bekeken. Eerst wordt het contact door zowel Stichting Kind en Toekomst als door het Ministerie van Justitie gecontroleerd en als er een voorstel is, wordt ook dat door beiden gecontroleerd. Na plaatsing in Nederland worden er post-placement bezoeken afgelegd door de Raad van de Kinderbescherming alvorens de definitieve goedkeuring van de adoptie wordt uitgesproken. Er is dus ook controle na aankomst in Nederland. Bovendien zijn alle kosten van de adopties transparant. Er is precies bekend waar het geld naar toe gaat.

De huidige procedure voor adopties uit de Verenigde Staten is: - controleerbaar - transparant - in het belang van het kind - niet in strijd met het Haags Verdrag

Als Minister Hirsch Ballin zijn plannen doorzet en de directe verscherpte controle blijft handhaven, dan treft hij honderden adoptiestellen, waaronder onze vrienden/familieleden, die thans

in de procedure zijn om Afro Amerikaanse en/of bi-racial kinderen liefdevol op te nemen in hun gezin. Ook treft de Minister al die wachtende adoptie ouders, die voornemens zijn een kindje uit de VS te adopteren maar nu al worden tegengehouden vanwege toekomstige wetswijzigingen! De kinderen waarover wij hier spreken komen terecht in het Amerikaanse Fostercare systeem en zij zullen hun leven lang gebukt gaan onder de effecten die dit systeem op hen zal hebben!

Daarom geef ik mijn steun voor deze petitie!

Schaf deelbemiddeling niet af!!!

 

and request

u deze standpunten mee te nemen in het debat over adoptie en deelbemiddeling in het bijzonder.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2009-06-11 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Deelbemiddeling 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie : deelbemiddelingmoetblijven.nl is aangeboden !

Op dinsdag 9 juni om 13:15 uur is de petitie aangeboden aan de voorzitter van de vaste kamercommissie Justitie Mw. Pater vd Meer (CDA) Tevens namen Mw Langkamp (SP, Anja Timmer (PvdA), Hr vd Staaij (SGP), Fred Teeven (VVD) de petitie in ontvangst. De uitkomst van de commissievergadering afgelopen 11 juni was geslaagd.

+Read more...

Quote minister Hirsch Ballin : De verscherpte regels zijn eraf! Deelbemiddeling voor aanvragen voor April 2008 mogen weer door! Voor BKA aanvragen na april 2008 zal er een nieuwe variant komen. Exacte gegevens hierover zijn nog niet bekend.

Hartelijk dank voor uw stem! Zonder uw stem en alle andere acties die zijn gevoerd voor het behoud van deze transparante procedure zouden de verscherpte regels aangehouden zijn en deelbemiddeling praktisch onmogelijk zijn geworden.

Voor meer informatie kunt u terecht op : www.zelfdoenersinadoptie.nl

Belangenvereniging (aspirant) adoptieouders
2009-06-23

Deelbemiddeling bij Mooi! weer de Leeuw Zondag 24 mei

Zondag 24 mei zal het afschaffen van deelbemiddeling en de huidige aanscherping van de regels mbt deelbemiddeling ter sprake komen bij Mooi! weer de leeuw! Allerlei gezinnen zullen bij Paul in de show aanwezig zijn, kijken dus!.

2009-01-01