You, the petitioner
Language books

Decanen, red de talen

647 signatures

Het talenonderwijs lijdt onder de profilerings- en prestatiedrang van de universiteiten. Het afgelopen jaar zijn al veel – in Nederland unieke – talenopleidingen afgeschaft.

Wij roepen jullie op om onze petitie te tekenen. Zie voor meer info talenstudies.tumblr.com of www.facebook.com/talenstudies

Petition

We

het Platform Talenstudies, de universitaire medezeggenschap en alle academici, studenten en burgers die bezorgd zijn over de toekomst van het talenonderwijs,

 

establish that:

  1. Dat er als gevolg van de prestatieafspraken veel talenopleidingen en bijbehorende onderzoeksgebieden verdwijnen bij universiteiten;

  2. Dat er tussen universiteiten onvoldoende overlegd wordt om het verdwijnen van deze gebieden te voorkomen;

  3. Dat het KNAW-rapport 'Witte vlekken' deze ontwikkeling als zeer zorgelijk beschouwt;

  4. Dat minister Jet Bussemaker in een Kamerbrief oproept om een visie op het talenonderwijs en de unica te ontwikkelen;

  5. Dat de decanen Letteren en Geesteswetenschappen stellen dat de oplossing voor kleine studies opheffing en samenwerking is;

  6. Dat deze kleine studies de dringende zorg, aandacht en commitment van bestuurders nodig hebben;

  7. Dat het in stand houden van kleine opleidingen een maatschappelijke plicht is van instellingen;

  8. Dat kleine studies alleen overeind kunnen blijven door de erkenning van wederzijdse afhankelijkheid tussen instellingen, zoals alle rapporten over dit onderwerp vanaf eind jaren '80 consequent stellen

 

and request

de decanen Letteren en Geesteswetenschappen, verenigd in het Disciplineoverleg Letteren-Geschiedenis (DLG), om een visie te ontwikkelen op het universitaire talenonderwijs en het behoud van unieke talenstudies in Nederland, waarin zij zich committeren aan het in stand houden van een goed en breed aanbod aan taal- en cultuuropleidingen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2016-05-17 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Esther Crabbendam 
Organisation:
Platform Talenstudies 

History

Signatures