You, the petitioner
Dtm logo ikdoemee

De Transitie Motor: Zorg voor het Nederland van morgen

926 signatures

Wij roepen de Nederlandse samenleving op om de Overheid wakker te schudden voor het Nederland na Corona en een handreiking naar de Nederlandse regering te ondersteunen; met een investering die nodig is om het reeds aanwezige potentieel en maatschappelijk vernieuwingsvermogen te ondersteunen.

Petition

We

een samenwerking van actieve burgers, ondernemers, maatschappelijke initiatieven en organisaties,

 

observe

 • Dat het belangrijk is niet-financiële waarden dieper te verankeren in onze samenleving, zodat deze rechtvaardiger, inclusiever, duurzamer en vooral veerkrachtiger wordt.
 • Dat een veerkrachtige samenleving met haar evenwichtige economie op de lange termijn goed is voor mens en natuur.

 

and request

serieus te investeren in alle initiatieven en ondernemers die al jaren bouwen aan een duurzame toekomst, langs deze 10 pijlers:

 1. Hervorming van financiële en fiscale structuren
 2. Gezonde leefomgeving;
 3. Circulaire businessmodellen;
 4. Eerlijke arbeid in de 21e eeuw;
 5. Diversiteit en vernieuwing van het onderwijs;
 6. Inclusiviteit en participatie;
 7. Duurzaam voedselsysteem;
 8. Duurzame energie en mobiliteit;
 9. Gezonde internationale relaties;
 10. Zorg voor de natuur en biodiversiteitsherstel

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2020-09-15 
Lead petitioner:
Sjoerd Kluiving 
Organisation:
De Transitie Motor 
Website:

History

Signatures