You, the petitioner
Logo

De Gooimeerdijk (Stichtse Kant Almere) is geen goede plaats voor windturbines

1,116 signatures

Windturbines van 250 meter tiphoogte passen niet op de dijk bij het Gooimeer in Almere. Op die plaats hebben vogels er veel last van. Ze passen ook niet naast een recreatiegebied als 't Cirkelbos met daarin een camping. Energietransitie prima, maar wel op de juiste plaats, de polder is groot genoeg.

Petition

We

Belanghebbenden bij rust en ruimte in het Cirkelbos, Almere en recreanten van de camping Chamavi. We zijn niet tegen de energietransitie, maar wel tegen windturbines op deze plek.

 

establish that:

  • Dat er plannen zijn om windturbines langs het Gooimeer te bouwen.
  • Er zal continue geluidsoverlast zijn en overdag zal er veel hinder van de slagschaduw zijn.
  • Bij een laagstaande zon in de winter zullen de mensen op ons terrein de hele dag last ondervinden van de slagschaduw van deze kolossale wieken van de windturbines.
  • Bedrijven op Stichtse Kant hebben ook hinder.
  • Er zijn veel betere alternatieven te bedenken dan deze kolossale windturbines op deze plaats.

 

and request

af te zien van het (toestaan tot) bouwen van windturbines op de dijk langs het Gooimeer en te kijken naar andere plaatsen (op zee of diep in de polder, ver van huis of natuur). Of te kijken naar alternatieven zoals zonnepanelen en/of waterstofproductie.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2021-03-25 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Fokke Laskewitz 
Organisation:
Naturistenvereniging CHAMAVI 

History

Signatures