You, the petitioner

Da Costa School Bodegraven, Alle kinderen op 1 locatie.

202 signatures

Door de enorme groei van het leerlingen aantal kampt de school met een tekort aan klaslokalen. Wij als ouders hechten enorm veel waarde aan een sterke onderlinge saamhorigheid. Met uw hulp willen we de gemeente ervan overtuigen dat alle kinderen structureel op 1 locatie moeten blijven!

Petition

We

Ouders, grootouders, leerlingen en betrokken mensen van de Da Costa School

 

establish that:

Dat momenteel groep acht huist in het computerlokaal en de afgelopen twee jaar is groep acht ondergebracht op een locatie buiten het schoolgebouw. Dit was geen succes. Voor het volgende schooljaar zal er nog een klas bijkomen en dus een extra lokaal nodig zijn. Het uitplaatsen van deze klassen is zeer ingrijpend voor de betreffende kinderen, maar ook en bovenal voor de saamhorigheid van de school.

 

and request

Alle kinderen op 1 locatie te houden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
's-Hertogenbosch 
Petition desk:
Closing date:
2016-03-19 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Iowah Jansen 
Organisation:
Ouders Da Costa School 
Website:

History

Signatures