You, the petitioner

Het stimuleren van de jeugd op school, op het werk en privé

U kent ze wel, de kinderen die niks doen op school, crimineel gedrag vertonen, hun lichaam permanent schade toebrengen, en al blij zijn met een zes. Deze jeugd heeft toch vaak veel potentie, maar het komt er niet uit. Iedereen heeft uiteindelijk baat bij stimulering van de jeugd! Teken de petitie!

Petition

We

Wij, de inwoners van Nederland, vooral de jeugd!

 

establish that:

Wij constateren bij de jeugd: - Zesjescultuur - Te veel invloed van groepsdruk - Vroegtijdig alcohol- en drugsgebruik - Weerzin tegen school - Veel spijbelgedrag - Criminaliteit

Wij constateren als oorzaak: - Te weinig stimulering op school (Nivellerende becijfering, te grote klassen en scholen, te weinig individuele aanpak, etc.) - Te laag minimumloon - Maatschappelijke stimulering met vaak averechtse werking - Schadelijke middelen te toegankelijk

 

and request

Wij verzoeken: - Meer stimulering op school (Kleinere examenklassen(!), meer maatwerk, extra lessen op zaterdag (als straf, bijspijkering, extra les, voorbereiding op toetsen/examens, etc.), procentuele becijfering, kleinere klassen en scholen, extra uitdaging voor (hoog)begaafden, etc.) - Stimuleren van ondernemen (van bijvoorbeeld eigen handeltjes/bedrijfjes). - Een veel hoger minimumloon (uiteraard verschillend per baan). - Drugs, seks en alcohol veel minder toegankelijk maken. - Criminaliteit veel onaantrekkelijker maken. - Social media als functioneel medium gebruiken.

De gevolgen zullen groot zijn: - Minder jeugdzorg nodig - Beter geschoolde jeugd - Minder drugs- en alcoholgebruik - Meer ambitie - Minder vandalisme en criminaliteit - Meer bestedingsruimte voor de jeugd (gevolg van hoger minimumloon) - Harder werkende generatie

Wat weer resulteert in een sterkere economie, beter welzijn en een welvarender Nederland.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2014-07-09 
Answer expected:
2017-09-11 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:

History

Signatures