You, the petitioner
Contramine

Co2 Nee: ook niet in Noord Nederland!

696 signatures

De stichting Co2ntramine wil tegenstanders van Co2 opslag met elkaar verbinden,versterken en verbreden.Wij wensen het Noorden vrij te houden van Co2 opslag.De hierbij uit te sparen investeringen willen we gebruiken voor energiebeleid met gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen.

Petition

We

Burgers en betrokkenen,organisaties en partijen die uitdrukking geven aan de bezwaren van Co2 opslag

 

observe

Dat gebrek aan draagvlak het belangrijkste argument lijkt te zijn voor de regering om co2-opslag niet door te laten gaan.Co2ntramine wil duidelijk maken dat,net als in Barendrecht,er ook in het Noorden geen draagvlak is voor co2-opslag. Juiste informatievoorziening naar burgers is daarbij van belang.Co2ntramine wil hier een rol in spelen.Informatie van de overheid, de stichting Borg en voorstanders van co2-opslag is nl.in veel gevallen niet juist

 

and request

U af te zien van Co2 opslag in Noord Nederland.

Te kijken naar de duurzame alternatieven die leiden tot omslag van het huidige energiebeleid met oog voor een duurzame oplossing van het huidige klimaatprobleem.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2011-03-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Egbert Brons 
Organisation:
Stichting Co2ntramine 
Website:

History

Signatures