You, the petitioner

Café-restaurant De Liefde in het Bilderdijkpark moet blijven

539 signatures

Café-restaurant De Liefde in het Bilderdijkpark moet blijven! Alleen zó blijft het park schoon, veilig & leefbaar. Teken voor verlenging van hun vergunning en ons woonplezier. Een handjevol klagers wil avondsluiting en dus exploitatie onmogelijk maken. Zonde! Teken voor ons park, voor De Liefde!

Petition

We

De omwonenden en andere bezoekers van het Bilderdijkpark

 

establish that:

Dat een paar bewoners bezwaar maken tegen het legaliseren van de normale horecavergunning van café-restaurant De Liefde. Zonder deze vergunning, met normale openingstijden tot middernacht, zal De Liefde het niet redden. Terwijl veruit het grootste deel van de bewoners juist enorm blij is met de komst van de Liefde en nu niet wordt gehoord. Blij want ons park blijft hierdoor veilig, leefbaar, schoon en een prettige ontmoetingsplaats voor de buurt.

 

and request

Wij willen namens de overgrote meerderheid van omwonenden het stadsdeel verzoeken om het belang van de buurt (veiligheid, leefbaarheid en een mooi schoon park) zwaarder te laten wegen dan de irreële eisen van een paar bewoners aan de overkant van het park, die de Liefde s ’avonds willen sluiten. Wij vragen het stadsdeel om de vergunning te legaliseren en een reguliere avondopenstelling tot circa middernacht mogelijk te maken.

The answer

Overeenkomst exploitant en omwonenden over paviljoen De Liefde

De exploitant, enkele omwonenden van het Bilderdijkpark en het stadsdeel hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van het paviljoen De Liefde in het Bilderdijkpark 1a. Hiermee komt een einde aan een lange periode van intensief overleg tussen de verschillende partijen.

In de overeenkomst staan afspraken over ruimere openingstijden en maatregelen die door de exploitant genomen worden bij (geluid)overlast. Een van de afspraken is dat De Liefde het hele jaar door tot 24.00 uur mag openblijven, maar dat er na 20.00 uur geen muziek meer gedraaid mag worden. Het terras blijft in de winter tot 20.00 uur en in de zomer (van 1 maart tot 1 november) tot 23.00 uur open.

Begin dit jaar is een mediationtraject gestart tussen de verschillende partijen. De mediation heeft ertoe geleid dat er een gezamenlijk gedragen oplossing is voor het verminderen van de ervaren (geluid)overlast.

Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester: ‘Het stadsdeel is tevreden met het bereikte resultaat waar alle partijen zich in kunnen vinden. Door de ruimere openingstijden kan de exploitant De Liefde op een goede en gezonde manier exploiteren en met de maatregelen wordt rekening gehouden met de omwonenden van het Bilderdijkpark.’

De exploitant, enkele omwonenden en het stadsdeel organiseren op 13 januari 2016 een bewonersbijeenkomst waarin de buurt wordt geïnformeerd over de gemaakte afspraken. Daarnaast ontvangen buurtbewoners een brief met daarin alle informatie.

https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws/buurtnieuws-oud-west/nieuws-da-costabuurt/overeenkomst/

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam West 
Petition desk:
Closing date:
2015-01-15 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Rosalie de Boer 

History

Signatures

Updates

Overeenkomst exploitant en omwonenden over paviljoen De Liefde

De exploitant, enkele omwonenden van het Bilderdijkpark en het stadsdeel hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van het paviljoen De Liefde in het Bilderdijkpark 1a. Hiermee komt een einde aan een lange periode van intensief overleg tussen de verschillende partijen.

In de overeenkomst staan afspraken over ruimere openingstijden en maatregelen die door de exploitant genomen worden bij (geluid)overlast.

+Read more...

Een van de afspraken is dat De Liefde het hele jaar door tot 24.00 uur mag openblijven, maar dat er na 20.00 uur geen muziek meer gedraaid mag worden. Het terras blijft in de winter tot 20.00 uur en in de zomer (van 1 maart tot 1 november) tot 23.00 uur open.

Begin dit jaar is een mediationtraject gestart tussen de verschillende partijen. De mediation heeft ertoe geleid dat er een gezamenlijk gedragen oplossing is voor het verminderen van de ervaren (geluid)overlast.

Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester: ‘Het stadsdeel is tevreden met het bereikte resultaat waar alle partijen zich in kunnen vinden. Door de ruimere openingstijden kan de exploitant De Liefde op een goede en gezonde manier exploiteren en met de maatregelen wordt rekening gehouden met de omwonenden van het Bilderdijkpark.’

De exploitant, enkele omwonenden en het stadsdeel organiseren op 13 januari 2016 een bewonersbijeenkomst waarin de buurt wordt geïnformeerd over de gemaakte afspraken. Daarnaast ontvangen buurtbewoners een brief met daarin alle informatie.

https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws/buurtnieuws-oud-west/nieuws-da-costabuurt/overeenkomst/

2016-01-06

De Westkrant: "Geen ruimere opening De Liefde"

De Liefde in het Bilderdijkpark krijgt geen ruimere openingstijden. Het stadsdeel weigert toestemming om het theehuis formeel om te vormen tot restaurant..

2015-08-12

Geen luisterend oor van gemeente voor voorstanders

Beste mensen, Als u een omwonende bent van het Bilderdijkpark zult u de  27ste of 28ste januari een brief  van de mediation groep ontvangen. Wij als initiatiefnemers zijn blij dat de grootste groep van buurtbewoners nu na enkele maanden weer wat hoort.

+Read more...

Het is jammer dat er nog steeds gekozen wordt voor het eenzijdig informeren (zenden) en niet communiceren door het zoeken van dialoog (zenden en ontvangen). Mediation is conflictoplossing voor twee partijen, niet per se bedoelt voor besluitvorming op basis van verschillende belangen (zowel van voor- als tegenstanders). In de brief wordt er gesproken over onjuiste informatie en aannames in de petitie zonder dat daar verder op in wordt gegaan. Wij hadden graag gehoord op basis van welke aannames en informatie er nu gesproken wordt en wat dan het “juiste beeld“ is. “Recent zijn enkele stukken met aannames over wat in de mediation besproken zou zijn/worden in de pers en sociale media verschenen en is een petitie vanuit enkele bewoners gestart. Hoewel hieruit een brede(re) betrokkenheid spreekt - wat positief is - hebben de deelnemers aan de mediation zich door deze berichten enigszins overvallengevoeld. Sommige informatie en aannames in deze berichten zijn namelijk onjuist. Hierdoor is op verschillende punten een verkeerd beeld ontstaan” Het is spijtig dat de deelnemers zich  enigszins overvallen voelen. Zo voelden wij ons als omwonende ook toen we een brief van het stadsdeel kregen over het mediation traject. En over de representatie door twee voor ons onbekende omwonenden, die dus kennelijk bepalen wat  qua levendigheid ( is wat anders dan overlast) acceptabel is. Wij zijn niet direct gestart met het opzetten van een petitie. We hebben als eerste contact proberen te leggen met de buurtcoördinator maar deze gaf meermaals geen gehoor.   “De mediation heeft als doel het zoeken naar een gezamenlijk gedeelde oplossing, die de exploitant van De Liefde in staat stelt De Liefde op een goede manier te exploiteren, terwijl de daarmee gepaard gaande overlast voor de omwonenden van het Bilderdijkpark acceptabel blijft” “Er wordt dus nadrukkelijk naar álle betrokken belangen gekeken, zowel die van de exploitant, als die van de  omwonenden van het Bilderdijkpark. Als het lukt om een dergelijke oplossing te vinden, zullen de deelnemers dit aan alle omwonenden presenteren” Het doel van de mediaton is helder en de gewenste output ook. We hopen natuurlijk dan ook dat de partijen er uit komen en de Liefde blijft. Wij lezen verder dat: “het stadsdeel in beginsel een gemeenschappelijk gevonden oplossing zal ondersteunen” Wij maken hieruit op dat er weinig tot geen invloed van de grootste groep omwonenden is op het eindresultaat. We hopen op een positief besluit voor het park en de buurt  Tot die tijd blijven wij de stadsdeelvoorzitter de heer Bouwmeester verzoeken om in ieder geval de petitie aan te nemen en daarmee  te laten blijken  dat hij echt naar ‘de buurt’ luistert. We hopen in ieder geval dat de Liefde blijft! En zonder dat het stadsdeel naar de buurt geluisterd heeft, blijkt uit de brief die u nu heeft gekregen dat ook een positieve meerderheid zijn stem kan laten horen. Onze dank voor jullie hulp! Groet Rosalie en Fred    

2015-01-27