You, the petitioner
800px kabinet 1929  300pix

Burgerministers nu

87 signatures

Bestuurders en volksvertegenwoordigers zijn niet hetzelfde. Daarom moeten ministers (of wethouders) solliciteren en niet uit politieke partijen komen. Elke burger mag solliciteren op de vacature (maar weinigen zullen aan de hoge eisen kunnen voldoen). Iedereen kan goede kandidaten 'nomineren' bij de voorzitter van de Tweede Kamer.

Petition

We

politiek betrokken burgers,

 

establish that:

dat de 'winnaars' van de verkiezingen mogen bepalen wie minister wordt zonder dat de rest van de Tweede Kamer (die veel Nederlanders vertegenwoordigt) daar invloed op heeft,

 

and request

ministers voortaan via een open sollicitatieprocedure door de plenaire Tweede Kamer aan te stellen op basis van een door de plenaire vergadering tevoren opgesteld profiel.

The answer

Petitie gaat door als 'extraparlementair kabinet nu'

Deze petitie is gesloten en maakt een doorstart als de petitie extraparlementairnu.petities.nl. Gezien de actualiteit is het van groot belang die te ondertekenen en anderen erop te wijzen, help mee!

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
(in)formateur 
Petition desk:
Closing date:
2017-11-05 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
ReindeR Rustema 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie gaat door als 'extraparlementair kabinet nu'

Deze petitie is gesloten en maakt een doorstart als de petitie extraparlementairnu.petities.nl. Gezien de actualiteit is het van groot belang die te ondertekenen en anderen erop te wijzen, help mee!.

2021-09-01

Politicoloog Nico Baakman: "partijen kapen alle baantjes"

In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie op politieke gezindheid niet is toegestaan, wat wordt uitgewerkt in de Wet Gelijke Behandeling. Politicoloog Nico Baakman wijst er volgens een artikel in De Pers op dat als je zonder lidmaatschap van een politieke partij bestuurder wilt worden in het openbaar bestuur je altijd uitgesloten wordt zonder dat je je kan beroepen op de Wet Gelijke Behandeling. Daar staat namelijk een uitzonderingsbepaling in artikel 5 lid 4.  "Het eerste lid is niet van toepassing op eisen met betrekking tot de politieke gezindheid die in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in bestuursorganen en adviesorganen." Met andere woorden, het is maar voor een paar procent van de burgers mogelijk om een bestuursfunctie in het openbaar bestuur uit te oefenen.

+Read more...

Iedereen met die ambitie moet in de praktijk ruim van tevoren lid zijn geworden van een politieke partij omdat de werving plaats niet in het openbaar plaats vindt, maar via politieke partijen. Soms is het mogelijk een positie te krijgen door op het laatste moment lid te worden, maar daar staat doorgaans wel een bepaalde vorm van loyaliteit aan de partij tegenover. Onloyaal gedrag aan de partij wordt in ieder geval niet beloond. Op deze manier blijft een heel reservoir capabele bestuurders effectief uitgesloten van het openbaar bestuur, simpelweg omdat ze geen lid wensen te/kunnen zijn/worden van een politieke partij. Zie ook het langere interview met Nico Baakman in De Pers op 12 december 2010. Het artikel uit De Pers is ook overgenomen op InOverheid.nl.

politicoloog Nico Baakman: "partijen kapen alle baantjes" - De Pers 12 dec 2010
2010-12-13

Chat op Allemaal Politiek

Op AllemaalPolitiek vond op 20 september 2010 een chat plaats over het voorstel om ministers voortaan te laten solliciteren. Het verslag van deze chat is na te lezen..

2010-10-24