You, the petitioner
Vogelvlucht biesboschhaven

Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

567 signatures

De gemeenteraad heeft de intentie om door te gaan met Leefwerf De Biesbosch, op 12 mei kan de petitie aangeboden worden aan de gemeenteraad. Omdat dit een burgerinitiatief is, is het van belang zoveel mogelijk ondersteuning te krijgen. Door deze petitie te tekenen spoort u de gemeenteraad aan door te gaan met dit burgerinitiatief.

Petition

We

Initiator en samenwerkende partners

 

observe

dat het burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch de nieuwe wijk Stadswerven haar maritieme identiteit teruggeeft. Een combinatie van wonen en werken aan boord van monumentaal varend erfgoed, gekoppeld aan duurzaamheid, opleidingen, zelfredzaamheid bij hoogwater in een openbaar toegankelijke haven waar ook ruimte is voor watersport en jachten, is noodzakelijk om de maritieme culturele identiteit van Dordrecht en de Drechtsteden te bestendigen.

 

and request

de gemeenteraad van Dordrecht op 21 april in te stemmen met het aanvragen van de subsidie vanuit de Erfgoedlijn Waterdriehoek, welke beschikbaar is gesteld door de Provincie Zuid-Holland voor Leefwerf De Biesbosch. Tevens verzoeken wij de gemeente om gezamenlijk met de initiator en de samenwerkende partners Leefwerf De Biesbosch te realiseren.

The answer

Leefwerf De Biesbosch in het najaar van 2019 van start!

Het is gelukt om alle financiering rond te krijgen. Vijf jaar lobbyen en samenwerken met vele partijen hebben hieraan ten grondslag gelegen. De petitie is destijds zeer belangrijk geweest in het democratische besluitvormingsproces, want het burgerinitiatiefvoorstel is unaniem aangenomen. Hulde dus; het werkt echt.

Als het goed is kunnen wij in het najaar starten met de realisatie. Dat betekent dat er veel voorbereidend werk gedaan moet gaan worden. Daarvoor hebben wij een raad van advies en bouwcommissie samengesteld.

Op de website www.leefwerfdebiesbosch.nl vindt u enkele artist impressions.

Ook staat er een verslag van de start die wij op 24 mei hadden. Bij deze is de petitie gesloten en kan worden gememoreerd als succesvol.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Dordrecht 
Petition desk:
Closing date:
2017-10-01 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Elio Barone 
Website:

History

Signatures

Updates

Leefwerf De Biesbosch in het najaar van 2019 van start!

Het is gelukt om alle financiering rond te krijgen. Vijf jaar lobbyen en samenwerken met vele partijen hebben hieraan ten grondslag gelegen.

+Read more...

De petitie is destijds zeer belangrijk geweest in het democratische besluitvormingsproces, want het burgerinitiatiefvoorstel is unaniem aangenomen. Hulde dus; het werkt echt.

Als het goed is kunnen wij in het najaar starten met de realisatie. Dat betekent dat er veel voorbereidend werk gedaan moet gaan worden. Daarvoor hebben wij een raad van advies en bouwcommissie samengesteld.

Op de website www.leefwerfdebiesbosch.nl vindt u enkele artist impressions.

Ook staat er een verslag van de start die wij op 24 mei hadden. Bij deze is de petitie gesloten en kan worden gememoreerd als succesvol.

2019-06-13