You, the petitioner

Bronvermeldingsplicht cijfergebruik door politici

32 signatures

Tweede-Kamerleden tonen regelmatig de al dan niet vermeende effectiviteit van hun beleid aan door te schermen met geheimzinnige cijfers. Eigenlijk zou het verplicht moeten worden om, naar een goede academische traditie, bij cijfergebruik aan bronvermelding te doen ofwel het gebruik van cijfers geheel achterwege te laten.

Petition

We

verontruste burgers

 

observe

dat politici in de Tweede Kamer vaak cijfers aanhalen zonder bronvermelding. Deze cijfers zijn daardoor niet controleerbaar. Hierdoor blijft menig debat ondoorzichtig voor ons burgers

 

and request

voortaan alleen nog gebruik van cijfers toe te staan indien de afkomst (bron) duidelijk wordt vermeld, zodat uitspraken controleerbaar worden. De kamervoorzitter zou moeten toezien op uitvoering van deze regel.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2007-05-31 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
RenĂ© Post 
Organisation:
verontruste burgers 

History

Signatures