You, the petitioner
496e5d26 754a 42f3 a93c 3a541488054e

Breng Chadia terug naar Nederland

1,073 signatures

Chadia een geboren en getogen meid uit Amsterdam, ligt momenteel erg ziek in een vluchtelingenkamp 'al hol' in noordoost-Syrië. Ze eet en drinkt al dagen erg slecht. Is gewond aan haar voet en loopt amper nog. Niemand die daar acute medische zorg en medicijnen kan bieden. Al jaren is zij geestelijk ziek en heeft door het falen van verschillende overheids- en zorginstellingen hier uit Nederland kunnen uitreizen naar Syrië. Hoe kan een meisje met zo een zorgdossier uit het oog van de autoriteiten komen, en in handen van extremistische beesten komen? Wij vragen met urgentie de Nederlandse overheid haar terug te halen op grond van humanitaire redenen. Wij kunnen niet toelaten dat het leven van Chadia zo eindigt in een kamp in Syrië. Wij vragen de overheid extra aandacht aan dit dossier en onze mede burgers in dit land zich zonder vooroordeel te verdiepen in haar verhaal en dan te oordelen. Haar verhaal is door verschillende media gebracht en is op internet te vinden. Graag vragen wij jullie aandacht en steun Chadia.

Petition

We

De familie en vrienden van Chadia en sympathisanten

 

observe

  • Chadia heeft sinds haar 20ste problemen met haar geestelijke gezondheid, waar ze met medicijnen aan behandeld werd. Chadia was en is nog steeds ziek.
  • is erg beïnvloedbaar door haar ziekte.
  • er is misbruik van haar gemaakt en ze is geronseld.
  • familie van Chadia heeft maanden lang aan de bel getrokken bij de overheid tijdens haar radicalisering en geestelijke toestand. En heeft gevraagd haar te beschermen. Ondanks aangiftes, gesprekken met AIVD en Politie zijn ze er niet in geslaagd haar te beschermen.
  • Chadia is ziek en had nooit mogen uitreizen maar behandeld worden in een gesloten instelling. Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren?
  • excuses van de Gemeente Amsterdam over de fouten die zijn gemaakt destijds hebben wij gehad. Maar de landelijke politiek laat ons in de steek.
  • familie heeft alles gedaan om haar te redden en tegen te houden. Maar werd niet geholpen door de overheid.
  • Nederland heeft haar twee keer laten uitreizen naar Syrië ondanks dat haar medische dossier bekend was en er meerdere keren aan de bel getrokken is.
  • bij eerste keer terugkomst heeft ze geen zorg of hulp gekregen, waardoor ze weer geronseld kon worden.

 

and request

dit dossier te bestuderen en Chadia accuut naar Nederland te halen. Ze is ziek en moet op humanitaire en medische grond terug gehaald worden naar Nederland. De verantwoordelijkheid ligt bij de Nederlandse overheid. Alle feiten en het dossier zijn bekend. En de familie werkt graag aan alles mee!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures