You, the petitioner
There is news!
13 martijn sandberg igkjnw u bevindt zich hier lsf

Bouw sociale huur- en koopwoningen in Pijnacker

212 signatures

Nu de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft besloten om een nieuw cultureel centrum te gaan realiseren in het centrum van Pijnacker, komen er twee locaties in Pijnacker vrij om woningen te bouwen. Wij roepen op om hier sociale huur- en koopwoningen te bouwen om de woningnood tegen te gaan!

Petition

We

inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

 

observe

  • Dat de gemeente heeft besloten een cultureel centrum te realiseren in Pijnacker-Centrum;
  • Er hierdoor 2 gemeentelijke percelen beschikbaar komen voor ruimtelijke ontwikkelingen (naast het gemeentehuis en op de plaats van de huidige bibliotheek);
  • Er sprake is van een acute woningnood en een schrijnend gebrek aan sociale huur- en koopwoningen;
  • De gemeente met de grondprijs de betaalbaarheid van te realiseren woningen gunstig kan beïnvloeden.

 

and request

de gemeente Pijnacker-Nootdorp afspraken te maken met een woningcorporatie om op deze locaties zo snel als mogelijk sociale huur- en koopwoningen te realiseren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Pijnacker-Nootdorp 
Petition desk:
Closing date:
2022-02-07 
Lead petitioner:
Fetse Visser 
Organisation:
Woonprotest Pijnacker-Nootdorp 

History

Signatures

Updates

Sociale koopwoningen voor 200.000 euro?

Gisteren in de Telstar het bericht dat Meerbouw voor 200.000 euro per stuk eensgezinswoningen kan bouwen!!

Komt de gemeente over de brug met een lage grondprijs, zodat woningzoekenden voor minder dan 250.000 euro een woning kunnen kopen??

Voor de goede orde: wij wisten niets van deze plannen van Meerbouw, maar ondersteunen die van harte!

Bouwbedrijf Heijmans heeft ook interessante woningen beschikbaar, deze zijn echter niet geschikt voor gezinnen. Zie hier..

2021-11-25

In de Telstar!

Vandaag staan we in de Telstar!

De petitie wordt genoemd door columnist Erik Bevaart en de cartoonist maakte een mooi cartoon over de petitie!

Het flatgebouw in de cartoon vinden we wel érg hoog! Liever betaalbare eensgezinswoningen voor starters die een gezinnetje willen stichten, eventueel met een bescheiden appartementengebouw voor senioren!

Wordt vervolgd..

2021-11-17

Rapport Explica woningbehoefte

Het rapport van Explica dat in de media wordt genoemd en in opdracht van de gemeente is gemaakt vind je hier. De passages over het gebrek van betaalbare huur- en koopwoningen vind je vanaf pagina 53.

Enkele quotes:

*De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een aantrekkelijke woongemeente, met relatief veel duurdere koopwoningen.

+Read more...

Het goedkopere koopaanbod voor o.a. starters op de woningmarkt, maar ook voor doorstromende huishoudens met een iets lager inkomen, is relatief beperkt. Het alternatief, een goedkopere particuliere huurwoning of sociale huurwoning, is eveneens slechts in beperkte mate aanwezig.*

Het ligt voor de hand om de (extra) goedkope voorraad vooral te realiseren in de sociale huur. Ook in dit segment zal het bouwen van goedkope woningen niet eenvoudig zijn en een aanpassing van de grondprijzen vergen.

De huidige vierkante meterprijzen zijn hoog in Pijnacker-Nootdorp. De wijken in de gemeente met relatief veel duurdere koopwoningen zijn aantrekkelijk. Dit betekent dat de prijzen hoog zijn, waardoor het lastig is om sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen te realiseren, zonder te klein te bouwen.

"Jonge starters in Pijnacker-Nootdorp hebben wel duidelijk minder mogelijkheden dan jonge starters in de rest van de regio. Daarnaast is de slaagkans voor 75-plussers in de eigen gemeente beperkter.."

2021-11-14