You, the petitioner
6 duurzame stad zt 1280x600 1

Bouw niet in het polderlandschap op het Eiland van Dordrecht

571 signatures

Het unieke polderlandschap op het eiland van Dordrecht dreigt ten prooi te vallen aan bebouwing. Dit is niet nodig, omdat er binnen het stedelijk gebied nog genoeg gebieden zijn, waaronder de gehele spoorzone, om te kunnen bouwen. “Wat weg is, komt nooit terug”.

Petition

We

Bewoners die opkomen voor het behoud van het natuurlijke polderlandschap.

 

observe

  • dat de Dordtse politiek zich onvoldoende durft uit te spreken voor het behoud van het polderlandschap.
  • dat er partijen waren die het initiatiefvoorstel voor een beschermde status voor de polder niet wilden vastleggen in de gemeenteraad
  • dat het hiermee mogelijk wordt om op vrij eenvoudige wijze te kunnen beginnen met het bouwen in het polderlandschap.
  • “Alles van waarde is weerloos!” (Citaat Lucebert)

 

and request

  • dat de politiek zich eenduidig uitspreekt dat er NIET gebouwd gaat worden in ons prachtig polderlandschap!

  • de nieuwgekozen Gemeenteraad van Dordrecht dan ook niet te bouwen in de polders, maar de bestaande ruimten binnen de bebouwde kom te benutten voor woningbouw.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Dordrecht 
Petition desk:
Closing date:
2022-05-28 
Lead petitioner:
Jacques Katif 
Organisation:
Beter Voor Dordt 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie Fysiek tekenen as. zaterdag 5 maart

Beter Voor Dordt is een petitie gestart om het belang van maximale bescherming van onze open groene polders kracht bij te zetten! Teken de petitie online via eilandvandordrecht.petities.nl U vindt ons ook op straat om de petitie te tekenen! Zaterdag 5 maart zijn we in het centrum van de stad, op het Damplein in Dubbeldam en op de winkelcentra in de Stadspolders..

2022-03-04

Correctie in de tekst van de petitie

Zo heeft de raad vorige maand de Raad een motie om de Dordtse polders een beschermde status te geven, verworpen. Wordt vervangen door: Er waren partijen die het initiatief voorstel voor een beschermde status voor de polder niet wilden vastleggen in de Gemeenteraad!.

2022-02-27