You, the petitioner
Screenshot 2023 03 01 at 18.58.52

Bouw geen flexwoningen maar de beloofde woningen in Goudbes/Sonnebeld

415 signatures

De gemeente heeft locatie Goudbes/Sonnebeld aangewezen als zoeklocatie flexwonen, inclusief het aantal en de type woningen. Zoals al in vele mails aangedragen, is deze locatie daarvoor niet geschikt. We missen een professionele en betrouwbare overheid.

Petition

We

direct omwonenden van de zoeklocaties Goudbes en Sonnebeld en medestanders

 

establish that:

  • Dat de locaties Goudbes/Sonnebeld bestemd zijn voor reguliere woningbouw.
  • Dat deze bouw allang ontwikkeld had moeten zijn (vertraging door de school).
  • Dat kopers, ook door de gemeente, zijn ge├»nformeerd over plannen die voorzien in koopwoningen op beide locaties.
  • Dat flexwoningen de algehele woningnood niet oplost indien het bestaande bouwplannen verdringt.
  • Dat de sociale cohesie in disbalans komt.
  • Dat beloofd is de wijk zo snel mogelijk definitief en permanent in te richten.

 

and request

  • De locaties Goudbes/Sonnebeld conform oorspronkelijke plannen te ontwikkelen en deze locaties niet langer als zoekgebied voor flexwoningen te markeren.

  • Dit deel van de wijk snel in te richten zoals beloofd/besloten met oog voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid van dit deel van de Bornsche Maten.

  • Dat de gemeente vanaf nu tijdig en niet enkel via de media communiceert en ons als direct omwonenden serieus neemt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Borne 
Petition desk:
Closing date:
2023-03-27 
Lead petitioner:
Bastian Lievers namens omwonenden 
Organisation:
Eschwonen Bornsche Maten 

History

Signatures