You, the petitioner
There is news!
10fca8ec 8cb5 47b6 b1d7 c24bc5003e2f

Bouw de woontorens Sam en Sophie niet in de Amersfoortse binnenstad

1,361 signatures

Twee kolossale woontorens moeten verrijzen op de rand van de Middeleeuwse binnenstad. De hoogste wordt 50 meter hoog en beneemt van grote afstand het zicht op de prachtige OLV-toren. Jaren van verzet vanuit verschillende groeperingen heeft niet geleid tot een serieus gesprek met de gemeente.

Petition

We

 • Forum voor Ruimtelijk Erfgoed Flehite
 • Bond Heemschut
 • BBN
 • Vereniging van Eigenaars Boekhuis
 • SGLA (ondersteunend)
 • medestanders

 

establish that:

 • Dat van bewonersparticipatie nauwelijks sprake is geweest.
 • Dat het plan met de hoge toren in strijd is met de door de Raad vastgestelde Hoogbouwvisie t.a.v. zichtlijnen op de OLV Toren, de storende zichtbaarheid vanuit de Binnenstad.
 • Dat er geen aansluiting is met de naastliggende historische bebouwing aan de Stadsring.
 • Dat het plan negatieve invloed heeft op de warmtestress van de stad; er is geen ruimte voor groen.
 • Er is door onszelf in samenwerking met een externe stedenbouwkundige een plan onderzocht dat wèl voldoet met evenveel woningen en wel extra groen. Laten we ons die tijd gunnen. Wat we nu beslissen bestaat over 80 jaar nog.

 

and request

met klem om de huidige plannen Sam en Sophie nìet door te laten gaan en samen met de betrokkenen naar een goed alternatief te zoeken door een integraal plan te maken voor het hele gebied.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amersfoort 
Petition desk:
Closing date:
2023-06-27 
Lead petitioner:
Tom de Wit - voorzitter Forum Flehite 
Organisation:
Forum voor Ruimtelijk Erfgoed Flehite 

History

Signatures

Updates

Update Sam en Sophie

Er zijn 20 Zienswijzen ingediend bij de Raad tegen het plan. Geen daarvan heeft voor BenW aanleiding gegeven voor enige wijziging.

+Read more...

Afgelopen dinsdag 13 feb is het ontwerp bestemmingsplan voor Sam in de Raadscommissie besproken ter voorbereiding van de vaststelling. Er was opwinding in de Raad over een brief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) aan BenW om af te zien van het huidige bouwplan. Die brief hadden de raadsleden pas op diezelfde dinsdagochtend gekregen, terwijl de brief al op 18 januari bij BenW was binnengekomen. Ondanks de verwarring heeft de raad toch besloten om de procedure voor de vaststelling voort te zetten. Wel zullen er de nodige moties worden ingediend.

Als u de belangrijkste punten uit de raadsvergadering terug wilt luisteren kunt u onderstaande podcast aanklikken.

Groet, Tom de Wit

https://nieuwsplein33.nl/nieuws/3697893/podcast-de-terugluisteraar-aflevering-19-sam-en-sophie

2024-02-18

Voortgang Sam en Sophie

De bouwplannen Sam en Sophie staan weer op de agenda van de Raadscommissie. Nu voor de vergadering van 22 aug a.s.

+Read more...

Wij zijn uitgenodigd om nogmaals ons standpunt toe te lichten. Er blijft enige hoop dat de Raad alsnog gaat twijfelen. De petitie is weliswaar al aangeboden aan de Raad, maar kan nog steeds ondertekend worden. Dat helpt nog steeds. Groet, Tom de Wit

2023-08-13