You, the petitioner
Blokkeer huurverhoging

Blokkeer de huurverhoging

29,459 signatures

De afgelopen jaren zijn de huren gigantisch gestegen. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. In korte tijd tekenden 43.679 huurders de oproep tegen de enorme huurstijgingen. Op 17 maart boden we deze handtekeningen aan bij de Tweede Kamer. Daarna stroomden de handtekeningen nog steeds binnen. De teller staat op 47.433. Een groot deel hiervan kwam binnen via deze website. Inmiddels is de petitie gesloten.

De actie heeft eraan bijgedragen dat de koepel van verhuurders, Aedes, met de Nederlandse Woonbond aan tafel gaat om te onderhandelen over een nieuw huurbeleid, waarbij betaalbare huren centraal staan. Houdt onze website www.woonbond.nl in de gaten voor meer informatie.

Met de campagne en acties door het hele land hebben we veel aandacht gevraagd voor de problemen van huurders door de stijgende huren. Dat blijven we doen. Daarnaast blijven we in gesprek met politiek en verhuurders om een einde te maken aan de hoog stijgende huren.

Petition

We

Huurders en woningzoekenden

 

establish that:

De huren stegen de afgelopen twee jaar gemiddeld 9,2 procent. De hoogste stijging in 20 jaar. Huurders zitten financieel in de knel. Toch krijgen verhuurders dit jaar weer de ruimte de huren boven inflatie te verhogen. Verhuurders van sociale huurwoningen kunnen de huren 1,5 procent boven inflatie laten stijgen. Bij een bescheiden middeninkomen kan de huurverhoging nog hoger uitpakken en woningzoekenden lopen tegen torenhoge huurprijzen aan.

 

and request

Minister Blok, het Kabinet, Tweede Kamer én verhuurders te zorgen voor betaalbare huren. Zij zijn daarvoor verantwoordelijk. Wij willen dat zij die verantwoordelijkheid nemen en dat de politiek de basisverhuurverhoging van 1,5 procent boven inflatie uit de wet schrapt. Wij roepen verhuurders op de huren niet klakkeloos te verhogen. Zij hoeven de ruimte om torenhoge huurstijgingen te vragen, die door de politiek is gecreëerd, niet te benutten.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2015-03-18 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Marcel Trip 
Organisation:
Nederlandse Woonbond 
Website:

History

Signatures

Updates

Woonbond: corporaties moeten meer doen om huren betaalbaar te houden

De Woonbond vindt het goed dat er normen komen voor het passend toewijzen van huurwoningen, waardoor minder mensen in een te duur huurhuis terecht komen. Vandaag stuurde minister Blok dit voorstel naar de Eerste en Tweede Kamer.

+Read more...

Wel is de Woonbond van mening dat de norm direct in moet gaan, omdat veel te veel mensen nu in een te dure huurwoning wonen. Nu is er een overgangstermijn van drie jaar om aan de norm voor passend toewijzen te voldoen. Dat betekent dat huurders met een laag inkomen nog 3 jaar een veel te dure woning krijgen toegewezen, met armoede tot gevolg. De norm wordt dat corporaties aan minstens 95 procent van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag een huis moeten toewijzen met een huur tot aan de 'aftoppingsgrens'. Boven die grens wordt geen of maar weinig huurtoeslag verstrekt. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is de aftoppingsgrens dit jaar 575,87 euro, voor grotere gezinnen 618,24 euro. In 2008 verviel de plicht voor corporaties om passend toe te wijzen. Corporaties spraken de intentie uit om lage inkomens betaalbaar te blijven huisvesten, maar dit bleek niet voldoende om het aantal dure toewijzingen in te perken. Nu krijgen corporaties tot 2018 om hun achterstand in drie jaarlijkse stappen in te lopen. Het aantal te dure toewijzingen is de afgelopen jaren verdrievoudigd van 11 procent in 2009 tot 31 procent in 2013. 400.000 hurende huishoudens zitten in een te dure woning. Corporaties die nu nog niet aan de norm voldoen krijgen tot 2018 de tijd om de achterstand in drie jaarlijkse stappen in te lopen. Daarna kan de toezichthouder corporaties bij achterblijvende resultaten een boete opleggen. ‘Maar er moet meer gebeuren om huren betaalbaar te houden. De jaarlijkse huurverhoging is  veel te hoog.’ Stelt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. De huren zijn de afgelopen twee jaren gemiddeld bijna tien procent gestegen. Het is opvallend dat corporaties in de sociale sector de huren harder hebben verhoogd dan particulieren. (4,7% tegenover 3,8% in 2014). ‘Verhuurders en het kabinet hebben de verantwoordelijkheid te zorgen voor betaalbare huren. Passend toewijzen is daarbij erg belangrijk. Maar tegelijkertijd de huren jaarlijks enorm laten stijgen, dat is dweilen met de kraan open.’ Voor het derde jaar op rij kunnen de huren vér boven inflatie stijgen. De Woonbond is een campagne begonnen tegen de enorme huurstijging. Binnen twee weken tekenden meer dan 10.000 mensen de petitie op stophuurverhoging.nl.

2015-02-06

Woonbond en FNV willen huurmatiging om koopkracht te beschermen

FNV en Woonbond roepen de politiek en verhuurders op om een einde te maken aan de gigantische huurverhogingen die een enorme aantasting van de koopkracht tot gevolg hebben. De FNV spreekt morgen, tijdens de manifestatie ‘Koopkracht en echte banen’, steun uit voor de petitie ‘Blokkeer de huurverhoging’ van de Woonbond. Met deze petitie roept de huurdersorganisatie politiek én verhuurders op de enorme huurstijgingen te stoppen. Ton Heerts, voorzitter van de FNV, stelt dat de koopkracht van veel werknemers die in een huurhuis wonen ernstig is aangetast door de huurstijgingen.

+Read more...

De FNV en de Nederlandse Woonbond waarschuwen al jaren voor de dramatische gevolgen van het huurbeleid. Jaarlijks vreet de huurverhoging voor lagere inkomens ongeveer 1% koopkracht op. ‘Met bijna tien procent huurverhoging in twee jaar zijn de huurverhogingen de grootste aantasting van de koopkracht,’ aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘Komend jaar kunnen de huren weer enorm stijgen.’ Door het huidige huurbeleid kunnen de huren dit jaar voor het derde jaar vér boven inflatie stijgen. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel.  De Woonbond is daarom de actie ‘Blokkeer de huurverhoging begonnen’. 

2015-01-30

Kamer deelt zorgen betaalbaarheid

De Tweede Kamer heeft vandaag gedebatteerd over de huurstijgingen. Er waren veel zorgen over de betaalbaarheid van huren, maar dit leidt nog niet tot aanpassing van het huurbeleid.

+Read more...

Eerst wil de Kamer de door het kamerlid Jacques Monasch (PVDA) gevraagde berekeningen hebben over de financiële mogelijkheden voor corporaties. Een groot deel van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Zo willen de SP en de PVV geen huurstijging meer boven de inflatie. De PVDA is voorzichtiger, want wil eerst een doorrekening van de “verdiencapaciteit” van corporaties de komende jaren. Op basis daarvan zou een heroverweging moeten kunnen plaatsvinden van de huurstijging de komende jaren. De VVD en D66 maken zich vooral zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en zien vooral een investeringsprobleem in een aantal grote steden. De minister beloofde binnenkort met een doorrekening te komen van de “verdiencapaciteit”, maar is nog niet van plan om de wettelijke ruimte voor huurverhogingen te beperken. Wel wil minister Blok maatregelen nemen om te voorkomen dat de laagste inkomens alleen maar dure huurwoningen boven de aftoppingsgrens toegewezen krijgen. Ook wil hij de harmonisatie beperken, door volgend jaar over te stappen op een huursombenadering, inclusief de huurverhogingen bij mutatie. Daardoor zou meer greep komen op de huurstijgingen bij nieuwe verhuringen. De Woonbond vindt dat de feiten nu al alarmerend genoeg zijn. Als gevolg van extreme huurverhogingen is de “verdiencapaciteit” van verhuurders prima, maar is de “betaalcapaciteit” van huurders onvoldoende. Daarom voert de Woonbond actie onder het motto “Blokkeer de huurverhoging”. We verzamelen handtekeningen om nog voor de Statenverkiezingen een petitie aan te bieden aan de politiek. 

2015-01-29